50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Activities of SIVIS

Start Reguliere opleidingen oktober 2022

 

89ste Basisopleiding

Start 17 oktober 2022 duurt tot en met 06 maart 2023
Lesdag: des maandags
Tijd: 08.00u. - 13.30u.
Inschrijfgeld: Srd. 2,000.00 p/p
Voor meer informatie kunt u contact maken op de telefoonnummers: 450052/ 459336/ 459332

60ste Middenkaderopleiding

Start 11 oktober 2022 duurt tot en met 09 februari 2023
Lesdagen: des dinsdags en des donderdags
Tijd: 08.00u. - 13.00u.
Inschrijfgeld: Srd. 2,500.00 p/p.
Voor meer informatie kunt u contact maken op de telefoonnummers: 450052/ 459336/ 459332

32ste Hogerkaderopleiding

Start 12 oktober 2022 duurt tot en met 15 februari 2023
Lesdag: des woensdags en des vrijdags
Tijd: 07.30u. - 14.00u.
Inschrijfgeld: Srd. 3,500.00 p/p.
Voor meer informatie kunt u contact maken op de telefoonnummers: 450052/ 459336/ 459332

 

 

6e HRM opleiding

Startdatum: 14 november 2022
Duur: +/- 6 maanden
Lesdagen: Des maandags en des woensdags
Tijd: 18.00u. - 21.00u.
Inschrijfgeld: Srd. 4,250.00 p/p.
Voor meer informatie kunt u contact maken op de telefoonnummers: 450052/ 459336/ 459332

 

 

Training "Dictatische Vaardigheden"

Startdatum: vrijdag 28 oktober 2022
Duur: 10 weken
Lesdag: des vrijdags
Tijd: 09.00u. - 12.00u.
Inschrijfgeld: Srd. 2,500.00 p/p.
Voor meer informatie kunt u contact maken op de telefoonnummers: 450052/ 459336/ 459332

 

 

Vaste Opleidingen:

1. Basisopleiding

Doel: De Vakbondsman/-vrouw een zodanige elementaire training te geven, waardoor hij/zij zich dienstbaar kan maken voor de Vakbeweging en de gemeenschap.
Duur: Vier maanden, 1 keer per week en wel des dinsdags van 07.00 uur - 13.00 uur.
Tot deze kursus worden toegelaten: leden van de Bonden die al dan niet aangesloten zijn bij een Vakcentrale.
De vakken die gedoceerd worden op deze opleiding zijn:

 • Basisbegrippen v/d Arbeidswetgeving
 • Communicatie/Leiderschap
 • Koöperatiewezen
 • Struktuur van de Vakbond
 • Staatsinrichting

Gevolgd door: workshop, diskussie en probleemstelling.
Inschrijving geschiedt via de Vakcentrales.

 

2. Middenkaderopleiding

Doel: Verdere uitdieping van de kennis verworven op de Basisopleiding zodat kan worden verwacht dat de Vakbondsman/-vrouw zich later kan specialiseren.
Duur: Zes maanden, 1 keer per week en wel des donderdags van 08.00 uur - 13.00 uur.
Om op deze kursus te worden toegelaten moet men in het bezit zijn van het certificaat van de Basisopleiding.
Vakkenpakket:

 • Economie
 • Beroepsveiligheid, Gezondheid & Milieu
 • Arbeidswetgeving & Personeelswet
 • Organisatie & Management
 • Internationale- en Regionale Vakbonds-strukturen

 

3. Hogerkaderopleiding

Doel: Afronding van de algemene vorming in het Vakbondswezen.
Duur : Zes maanden, 1 keer per week en wel des vrijdags van 07.30 uur - 14.00 uur.
Voor toelating tot deze kursus is evreist het certificaat van het Middenkader.
Vakkenpakket:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Organisatie & Management
 • Economie
 • Arbeidswetgeving & Personeels-verordening.

 

 

 

Andere opleidingen

Naast de vaste opleidingen van de SIVIS, organiseert zij een reeks van andere korte opleidingen zoals:

  • Shopstewardtraining
  • Training in Koöperatiewezen
  • Instrukteurstraining
  • Seminars/Konferenties over diverse onderwerpen
  • Seminars in de distrikten met het doel de arbeiders ter plaatse zo goed mogelijk te vormen en scholen.
  • Administratie en bestuur van Vakorganisaties
  • Beroepsveiligheid, Gezondheid en Milieu
  • Assistentie bij het opzetten en lkeiden / leiden van seminars en konferenties t.b.v. andere organisaties
  • Diskussie-avonden met als thema actuele onderwerpen(vraagstukken).

Contact us

Address: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Phone: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
Email: sivis2013@gmail.com