50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20230121 20230120 20230119 20230118 20230117 20230116 20230114 20230113 20230112 20230111 20230110 20230109 20230107 20230106


Zaterdag 21 Januari 2023
De werkgever dient een bedrijfsbeleid te ontwikkelen r met betrekking tot gelijke r beloning voor gelijkwaardig werk en de uitwerking daarvan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 20 Januari 2023
Stimuleer uw kind in zijn ontwikkeling door hem/haar voor te lezen, spelletjes met hem/haar te spelen en samen huiswerk met hem/haar te maken.
Vrijdag 20 Januari 2023
De werkgever dient het principe van 'gelijk loon voor gelijkwaardig iiwerk' toe te passen bij de vaststelling van het loon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 19 Januari 2023
De werkgever mag geen onderscheid maken tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers bij de vaststelling van het loon en andere arbeidsvoorwaarden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 18 Januari 2023
Geef uw kind aandacht!
Woensdag 18 Januari 2023
Alle arbeidsvoorwaarden in een bedrijf voor de vaste medewerkers, gelden ook voor de tijdelijke krachten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 17 Januari 2023
De werkgever mag geen onderscheid maken tussen werknemers op grond van het al dan niet tijdelijk karakter van de arbeidsovereenkomst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 16 Januari 2023
Blijf uw kind voorlezen en knuffelen!
Maandag 16 Januari 2023
Het is de werkgever verboden een zwangerschapstest af te doen nemen van een sollicitant of van een werknemer ter continuering van de dienstbetrekking.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 14 Januari 2023
Het is de werkgever verboden een hiv-test af te doen nemen van een sollicitant of van een werknemer ter continuering van de dienstbetrekking.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 13 Januari 2023
Zorg goed voor jezelf.
Vrijdag 13 Januari 2023
De werkgever is verplicht specifieke maatregelen te treffen tegen geweld en pesten ter bescherming van werknemers die leven met het hiv-virus en andere chronische aandoeningen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 12 Januari 2023
De werkgever is verplicht specifieke maatregelen te treffen tegen geweld, pesten en seksuele intimidatie ter bescherming van zijn werknemers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 11 Januari 2023
Maak tijd om samen iets te doen met jouw kind.
Woensdag 11 Januari 2023
Heeft u een tijdelijk contract? Uw werkgever mag u niet anders behandelen dan collega's met een vast contract.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 10 Januari 2023
Onderscheid maken op de werkvloer tussen medewerkers komt neer op discriminatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 09 Januari 2023
Je mag redelijk gedrag van een kind verwachten, maar verwacht niet dat jouw kind 111 perfect is.
Maandag 09 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van het wel of niet gehuwd zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 07 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van politieke overtuiging, gezinsverantwoordelijkheid, zwangerschap, leeftijd, etc
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 06 Januari 2023
Als jouw kind niet luistert dan moet je ingrijpen!
Vrijdag 06 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van seksuele geaardheid, oriëntatie en genderidentiteit, h iv-status, etc.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 05 Januari 2023
Een werkgever mag op de werkvloer geen onderscheid maken tussen medewerkers op basis van ras, sekse, religie, huidskleur, etnische afkomst, nationale afkomst, en sociale oorsprong, etc.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 04 Januari 2023
Vertel ook wat de gevolgen zijn als jouw kind zich niet aan de regels houdt.
Woensdag 04 Januari 2023
De werkgever is verplicht specifieke maatregelen te treffen tegen geweld en seksuele intimidatie ter bescherming van jeugdige werknemers en vrouwen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 03 Januari 2023
Iedere werkgever is verplicht om gevallen van seksuele intimidatie die zich hebben voorgedaan te registreren en op te lossen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 02 Januari 2023
Stel duidelijke basisregels op, zodat jouw kind weet hoe hij/zij zich moet gedragen.
Maandag 02 Januari 2023
Iedere werkgever is verplicht om schriftelijk een beleid vast te leggen tegen geweld en seksuele intimidatie op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 10 December 2022
Spreek de dader van seksueel molest terstond aan op zijn ongewenst gedrag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 December 2022
Internet heeft geen Delete-toets. Alles wat je online zet, is bijna onmogelijk om op een later tijdstip weer te Im verwijderen.
Vrijdag 09 December 2022
Ga het gesprek aan met de dader die je seksueel intimideert. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om de dader erop aan te spreken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 08 December 2022
Heb je moeite om je grenzen aan te geven? Stop met de passiviteit, ga de confrontatie aan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 December 2022
Sociale media zijn ongeschikt voor kinderen.
Woensdag 07 December 2022
Op het moment dat jouw baas of een collega ongewenst jouw lichaam binnendringt, is er sprake van verkrachting, ongeacht of er geweld aan te pas komt. Stap naar de politie!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 06 December 2022
Elke vorm van ongewenste betasting wordt bestempeld als aanranding.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 December 2022
Vermijd het filmen van slachtoffers, toon in de plaats daarvan steun en medeleven.
Maandag 05 December 2022
Nafluiten en staren naar jouw collega of medewerker is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Stop ermee!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 03 December 2022
Ongewenst gedrag op de werkvloer dient tijdig te worden aangepakt door de werkgever, door duidelijke gedragsregels op te stellen en er actief op toe te zien dat het personeel deze naleeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 December 2022
Doe terstond aangifte bij de politie als jouw baas of een collega of een medewerker jou heeft aangerand of verkracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 December 2022
Als een pestkop dreigt om je te mishandelen omdat je niet reageert, vertel het dan direct aan iemand die kan ingrijpen.
Donderdag 01 December 2022
Doe terstond aangifte bij de politie als jouw baas of een collega of een medewerker jou heeft aangerand of verkracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 November 2022
Word je seksueel geïntimideerd? Denk niet dat het aan jezelf ligt of dat je preuts of kleinzielig bent en dat het vanzelf wel overgaat. Onderneem actie!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 November 2022
Het tonen van emoties als reactie op plagen leidt er in de meeste gevallen toe dat de pestkop je nog meer zal plagen.
Dinsdag 29 November 2022
Buig als slachtoffer niet voor de dader van seksuele intimidatie die vindt dat je 'kinderachtig' of 'preuts' doet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 November 2022
Buig als slachtoffer niet voor zijn agressie als de dader van seksuele intimidatie jou verwijt dat je zijn carrière wil ruïneren met jouw aantijgingen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 November 2022
Het spreken op een zelfverzekerde toon laat zien dat je niet zult buigen voor plagerij.
Zaterdag 19 November 2022
Bij seksueel getinte aandacht bepaalt de ontvanger of de-- aandacht wel of niet gewënst is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 November 2022
Beoordeel uw werknemers op kennis, inzet, werkhouding, vaardigheden en functioneren, maar niet op hun uiterlijk of op het wel of niet ingaan op uw avances.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 November 2022
Ontdek je talenten!
Donderdag 17 November 2022
Zet de dader van seksueel molest direct op zijn plaats, want de intimiteiten ontwikkelen zich meestal van een te verdragen naar een onhoudbare situatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 November 2022
Bij seksuele intimidatie gaat het om de dader die een persoonlijke grens van een collega of medewerker heeft overschreden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 November 2022
Neem de tijd om naar andere voorbeeldige jongeren te luisteren.
Dinsdag 15 November 2022
Seksuele intimidatie wordt als zodanig benoemd, zodra een persoon zich seksueel geïntimideerd voelt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 November 2022
Discriminatie op de werkvloer uit zich in bijvoorbeeld denigrerende of generaliserende opmerkingen, uitsluiten, intimideren, maar ook in zaken als ongelijke behandeling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 November 2022
Op straat hangen kan je toekomst in gevaar brengen.
Zaterdag 12 November 2022
Agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie, zijn ongewenst gedrag op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 November 2022
Doe actief mee tijdens de lessen.
Vrijdag 11 November 2022
Vormen van overdadig contact zoeken via mobiele telefoon, WhatsApp, sms, chat of overige social media, kunnen door jouw collega ervaren worden als seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 November 2022
Een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, brasa geven of in jouw collega 'comfortzone' komen, kan ervaren worden als seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 November 2022
Let goed op bij het oversteken!
Woensdag 09 November 2022
Iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. Geef ondubbelzinnig aan waar jouw grens ligt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 November 2022
Wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander als vervelend, ongewenst, of intimiderend worden ervaren. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus wordt genomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 November 2022
Help je omgeving schoon te houden, zo voorkom je dat het onder water loopt door verstopte afvoersystemen.
Maandag 07 November 2022
Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat hierbij namelijk niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 29 Oktober 2022
De werknemer die meent slachtoffer te zijn van geweld of seksuele intimidatie, heeft het recht een klacht in te dienen bij de werkgever of de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Oktober 2022
Leer waardering op te brengen voor hetgeen je hebt.
Vrijdag 28 Oktober 2022
De werknemer heeft het recht zich terug te trekken uit werkomstandigheden of deze te weigeren als hij of zij het redelijk vermoeden heeft dat hij of zij slachtoffer zal worden van geweld of seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 27 Oktober 2022
Het is de werknemer verboden een collega met geweld te bejegenen of seksueel te intimideren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 26 Oktober 2022
Breng jouw kind normen en waarden bij, want deze bepalen hoe wij met elkaar omgaan.
Woensdag 26 Oktober 2022
De werkgever is verplicht disciplinaire maatregelen te treffen tegen werknemers op elk niveau in het bedrijf die zich opzettelijk schuldig maken aan geweld of seksuele intimidatie op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 25 Oktober 2022
Pesten en seksuele intimidatie op de werkplek zijn verboden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 Oktober 2022
Pas communicatie toe in moeilijke situaties, voor begrip en een luisterend oor
Maandag 24 Oktober 2022
Het is verboden geweld te gebruiken tegen collega's of medewerkers die onder uw toezicht werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 08 Oktober 2022
Werklokalen moeten goed verlicht zijn. Dit is noodzakelijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 07 Oktober 2022
De beste anticonceptie in de wereld is educatie.
Vrijdag 07 Oktober 2022
De werkgever mag de dienstbetrekking met zijn werkneemster niet beëindigen of opzeggen gedurende haar zwangerschap of direct na • 4 haar bevalling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 06 Oktober 2022
Een werknemer mag zijn verlofdagen niet verkopen aan de werkgever, maar ook de werkgever mag niet ingaan op dit aanbod.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 05 Oktober 2022
Als je geld kiest boven liefde zal je altijd arm zijn.
Woensdag 05 Oktober 2022
Als u eenmaal heeft getekend voor akkoord van uw ontslag, zal het ontslag niet meer kunnen worden teruggedraaid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 04 Oktober 2022
Ga pas akkoord met een ontslagregeling als u zich daarover goed heeft laten informeren en adviseren
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 03 Oktober 2022
Kies voor vrienden die je motiveren en stimuleren.
Maandag 03 Oktober 2022
Stem niet zomaar in met een ontslagregeling. Vraag de werkgever voor wat ruimte om het voorstel door te nemen totdat u hierover juridisch advies heeft ingewonnen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 01 Oktober 2022
Het arbeidsreglement in een bedrijf mag niet in strijd zijn met de Surinaamse Arbeidswetgeving.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 30 September 2022
De enige persoon die jou kan stoppen, ben jijzelf!
Vrijdag 30 September 2022
De werkgever dient beschermingsmiddelen gratis aan zijn werknemer te verstrekken die op zijn beurt verplicht is om die te gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 29 September 2022
De werkgever is verplicht te zorgen voor beschermingsmiddelen voor zijn werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 28 September 2022
Als uw werkgever met uw instemming tot een ontslagregeling wenst te komen, laat hem dan schriftelijk een voorstel uitwerken alvorens voor akkoord te tekenen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 28 September 2022
Je hoeft niet perfect te zijn, maar wees wel altijd jezelf.
Dinsdag 27 September 2022
De werkgever moet de werknemers zich laten uitspreken over het reglement, alvorens hij het reglement op hen toepast.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 26 September 2022
Hoe vuil je verleden ook is, je toekomst is nog steeds vlekkeloos.
Maandag 26 September 2022
Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming, handschoenen, stofmaskers, veiligheidsschoenen en helmen, beschermen u tegen veiligheid- en gezondheidsrisico's.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 24 September 2022
Werk je in de zon? Probeer je werkplanning dusdanig aan te passen dat je de volle zon boven ouw hoofd zoveel mogelijk vermijdt
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 23 September 2022
Vuile handen zijn een teken van eerlijk verdiend geld.
Vrijdag 23 September 2022
Draag een pet of helm die ook je nek bedekt als je in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 22 September 2022
Een te lange blootstelling aan direct zonlicht op uw blote huid kan schadelijk zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 21 September 2022
Wees niet bang om te falen, wees bang voor het niet proberen.
Woensdag 21 September 2022
Las extra pauzes in als u in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 20 September 2022
Drink veel water als u in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 19 September 2022
Je bent nooit te oud om andere doelen te stellen of om te dromen over nieuwe dingen.
Maandag 19 September 2022
Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 17 September 2022
Overleg regelmatig samen met je collega's en leidinggevende over hoe veilig te werken en bedenk een oplossing.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com