50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20220122 20220121 20220120 20220119 20220118 20220117


Saturday 22 January 2022
Sommige kantoorbanen hebben nu eenmaal deadlines, targets en piek en daluren. Dat kan stress veroorzaken die niet goed is voor je werkhouding.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 21 January 2022
Op YouTube kun je vele gratis educatieve documentaires vinden,bijvoorbeeld: hoe een gezonde leefstijl te hebben. Maak er goed gebruik van!
Friday 21 January 2022
Blijf in uw auto tijdens onweer omdat het metaal van de auto u beschermt tegen het extern elektrische veld dat voorkomt dat de bliksem u raakt. Houd wel ramen en deuren dicht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 20 January 2022
Als de bovenkant van het computerscherm op dezelfde hoogte staat als je ogen en het scherm op armlengte van je staat, is het ergonomisch prima.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 19 January 2022
Jij bent het fundament van de toekomst, neem je plaats in en benut je potentie volledig.
Wednesday 19 January 2022
Raak tijdens onweer met bliksem geen elektrische apparatuur aan, zoals boormachine, slijpmachine, lasmachine, computers, etc. Het beste is om de apparaten tijdelijk los te koppelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 18 January 2022
De plaats van je computermonitor is van grote invloed op de nekspieren. Omhoog kijken is voor de nek meer belastend dan naar beneden kijken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 17 January 2022
Succes bouw je op door hard te werken en door te zetten.
Monday 17 January 2022
Voorkom dat je wordt geraakt door een blikseminslag als je buiten werkt. Verwijder bij onweer onmiddellijk alle metalen voorwerpen uit je zakken, zoals munten en metalen horloges.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 20 November 2021
Een werkgever kan er groot belang bij hebben dat bepaalde medewerkers niet bij een directe concurrent werkzaam worden. Hij zal dan een schriftelijk concurrentiebeding moeten overeenkomen met zijn werknemers waarbij hij het belang duidelijk dient te motiveren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 19 November 2021
Door veel te lezen vergroot je je algemene kennis.
Friday 19 November 2021
Heb je lange haren? Bind deze dan in een staart of berg deze op onder een hoofddeksel zodat je haren niet in de boormachine verstrikt kunnen raken. Zorg ook voor de juiste kleding en doe sieraden af!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 18 November 2021
Neem tijdens het boren een stabiele houding aan en hou de boormachine altijd met twee handen vast. Neem op tijd voldoende rust om zo vermoeide armen te voorkomen. Het is beter op tijd te stoppen met werken, dan vermoeid door te gaan omdat het risico op ongelukken dan snel toeneemt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 17 November 2021
Doe je best op school, zodat je later de vruchten van mag plukken.
Wednesday 17 November 2021
Stop je met boren om boortjes te verwisselen? Haal dan altijd de stekker uit het stopcontact.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 16 November 2021
Zijn zowel de boormachine als de boortjes in goede conditie? Gebruik altijd goede, schone en scherpe boren. Deze zullen minder snel van hun plek hobbelen en heet worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 15 November 2021
Bij elke activiteit die je uitvoert, let goed op de veiligheid.
Monday 15 November 2021
Bij grote klussen zoals het boren in beton waar veel fijnstof en gruis vrij kan komen is een mondkapje of fijnstofmasker geen overbodige luxe. Door middel van adembescherming wordt voorkomen dat deze slechte stoffen worden ingeademd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 13 November 2021
Je hebt maar 1 paar oren, dus wees hier zuinig op. Elektrisch klusgereedschap kan aardig wat geluid voortbrengen, dus onderschat de belasting voor je oren niet. Bij sporadisch boren zijn gewone oordopjes afdoende. Ben je daarentegen vaak en lang aan het boren, kies dan voor oorkappen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 12 November 2021
In de buurt kun je jouw buren helpen met het onderhoud van hun erf of het wassen van auto's en zo wat zakcenten verdienen.
Friday 12 November 2021
Bij het zagen, schuren en hakken bestaat het gevaar van mogelijk letsel aan handen en armen, ontstaan door het opspatten van splinters en spanen. Door het dragen van speciale werkhandschoenen wordt voorkomen dat je verwondingen oploopt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 11 November 2021
Een veiligheidsbril of gelaatsscherm gebruik je om je ogen te beschermen tegen rondvliegende stof, vuil en splinters. Draag je reeds een gewone bril, dan is dit niet afdoende. Een veiligheidsbril beschermt de gehele zone rondom je ogen, dus ook de boven-, onder- en zijkant.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 10 November 2021
Je kunt wat extra centen verdienen door buren te helpen in de huishouding of in de tuin.
Wednesday 10 November 2021
Verwondingen die het meest voorkomen tijdens het werken met een boormachine, zijn verwondingen aan duimen, vingers en ogen door het rondvliegen van splinters of metaaldeeltjes. Veilig een boormachine gebruiken gaat daarom hand in hand met voorzorgsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 09 November 2021
Veilig een boormachine gebruiken kan door de gebruikershandleiding goed door te lezen en de bedieningsinstructies te volgen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 08 November 2021
In je vrije tijd kun je op YouTube goed gebruik maken van de verschillende programma's die je zeker nodig hebt tijdens je studie, bijvoorbeeld Words, Excell, Power-point, etc.
Monday 08 November 2021
Houd steeds de boormachine met 2 handen vast tijdens het boren. Blokkeer de bedieningsknop niet in AAN-stand als de machine niet gebruikt wordt. Bewaar de boormachine op de voorziene plaats.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 06 November 2021
Monteer of verwijder de boor met de boormachine afgekoppeld van elektriciteit.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 05 November 2021
Op youtube kun je vele gratis educatieve documentaires vinden, bijvoorbeeld: hoe een gezonde leefstijl te hebben. Maak er goed gebruik van!
Friday 05 November 2021
Controleer de boormachine, voordat u het zal gebruiken, op zichtbare gebreken zoals beschadigde elektriciteitskabel, beschadigd handvat, beschadigde klem boorkop, etc.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 04 November 2021
Er zijn risico s bij het werken met een slijpmachine. Zo kunt u in aanraking komen met de ronddraaiende slijpschijf; de schijf kan uit elkaar springen; brand door het ontsteken van brandbare stoffen; en blootstelling aan schadelijk geluid met gehoorschade tot gevolg.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 03 November 2021
Jij bent het fundament voor de toekomst, neem je plaats in en benut je potentie volledig.
Wednesday 03 November 2021
Bij gebruik van handslijpmachines dient u voorzichtig te zijn met rondvliegende deeltjes van het werkstuk of van de slijpschijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 02 November 2021
De slijpmachine moet voorzien zijn van een beschermkap die de slijpschijf over minimaal 180 graden afschermt. Zonder beschermkap mag er niet worden geslepen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 01 November 2021
Succes bouw je op door hard te werken en doorzettingsvermogen.
Monday 01 November 2021
Goed gereedschap is het halve werk, dus met goed gereedschap kan men veilig en veel beter werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 23 October 2021
Heeft u een contract voor onbepaalde tijd? Dan heeft u over het algemeen een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat u 1 maand van tevoren uw contract moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1 ste van de nieuwe maand.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 22 October 2021
Iedereen wil graag dat zijn kind opgroeit tot een goed, eerlijk en zelfverzekerd persoon, maar het vergt tijd en geduld.
Friday 22 October 2021
Houd een slijpmachine met twee handen vast. Met één hand is een wegslaande machine niet tegen te houden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 21 October 2021
Drukt men een slijpschijf met kracht in het werkstuk of houdt men de machine niet in dezelfde stand, dan kan de slijpschijf breken met alle gevolgen van dien.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 20 October 2021
Het is belangrijk dat uw kind zich bewust is van wat wel en wat niet mag.
Wednesday 20 October 2021
Veilig doorslijpen doe je door de slijpschijf in het werkstuk heen en weer te bewegen. Doe dit zonder extra druk of kracht uit te oefenen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 19 October 2021
Een concurrentiebeding kan voor u als werknemer betekenen dat u in een situatie terecht komt dat u in belangrijke mate wordt belemmerd om elders werkzaam te worden gesteld
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 18 October 2021
Hoe vaker jongeren meedoen aan vormingsactiviteiten, hoe meer ze zullen leren over zichzelf en wat ze kunnen.
Monday 18 October 2021
Overweeg de inhoud van een concurrentiebeding zorgvuldig, want de werkgever kan achteraf een vordering instellen als u in dienst zou treden bij zijn concurrent.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 16 October 2021
Het door te slijpen werkstuk moet goed vaststaan of zijn vastgezet, om te voorkomen dat de doorgeslepen delen naar elkaar toekomen en zo de slijpschijf vastklemmen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 15 October 2021
Zinvolle vrijetijdsbesteding is een belangrijke, beschermende factor voor een positieve ontwikkeling van jongeren.
Friday 15 October 2021
In een slijpmachine kunnen verschillende soorten slijpschijven worden gemonteerd. Het soort werk dat u doet en de machine die u gebruikt bepaalt welke schijf u moet gebruiken. Het is belangrijk om de juiste slijpschijf te kiezen, zodat u een optimaal resultaat behaalt zonder ongelukken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 14 October 2021
Doorslijpschijven zijn gemaakt om metaal of steen door te slijpen. Het is belangrijk dat u deze schijven nooit gebruikt om af te bramen. Er is dan een grote kans dat de schijf uit elkaar springt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 13 October 2021
Voor een goede lichamelijke en mentale conditie? Doe aan sport!
Wednesday 13 October 2021
Let op de uiterste gebruiksdatum. Slijpschijven kunnen verouderen, waardoor deze na verloop van tijd kunnen afbrokkelen en bij gebruik uiteenspatten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 12 October 2021
Elk beding tussen de werkgever en werknemer is ongeldig, waarbij de werknemer zich verbindt het loon of zijn overige inkomsten of een gedeelte daarvan op een bepaalde wijze te besteden, of zijn benodigdheden op een bepaalde plaats of bij een bepaalde persoon aan te schaffen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 11 October 2021
Word niet moe van het doen wat goed is. Op het juiste moment zul je je goedheid oogsten als je niet opgeeft.
Monday 11 October 2021
Slijpschijven zijn aan slijtage onderhevig. Het is belangrijk dat u goed oplet of u een nieuwe slijpschijf in uw slijper moet zetten. Zo blijft uw slijpproces voorspoedig verlopen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 02 October 2021
Het toerental geeft aan hoeveel omwentelingen een gereedschap per tijdseenheid maakt en wordt vermeld in omwentelingen per seconde of per minuut. Om veiligheidsredenen mag bij gebruik van gereedschappen, het vermelde maximale toerental nooit worden overschreden, omdat er hierdoor ernstig letsel voor de gebruiker kan ontstaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 01 October 2021
Indien je met vragen/ problemen zit, neem iemand in vertrouwen en praat erover.
Friday 01 October 2021
Het maximale toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het maximale toelaatbare toerental wat vermeld staat op de slijpschijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 30 September 2021
Zowel slijpmachine als slijpschijf dient voor aanvang van de werkzaamheden gecontroleerd te worden op geschiktheid voor het te bewerken materiaal.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 29 September 2021
Puzzelen houdt je hersenen jong.
Wednesday 29 September 2021
Er mogen slechts passende schijven op de grinder machine of slijpmachine gebruikt worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 28 September 2021
De handschijfmachine dient voorzien te zijn van een beschermkap. De beschermkap dient de slijpschijf voor tenminste de helft te bedekken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 27 September 2021
Door veel te lezen vergroot je je algemene kennis.
Monday 27 September 2021
Gebruik geen schijf die beschadigd of uitgesleten is voor uw grinder machine of handslijpmachine, want de schijf kan uit elkaar springen. U kunt hierdoor levensgevaarlijk gewond raken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 25 September 2021
Bij alle apparaten, gereedschappen en machines is goed onderhoud van het grootste belang bij het verminderen van onder andere knel-, snij- en pletgevaar.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 24 September 2021
Zeg “nee tegen pesten!
Friday 24 September 2021
Laat u zich goed informeren over de strekking van een concurrentiebeding alvorens te tekenen, want zo'n beding kan in de toekomst een beperking voor u betekenen in uw mogelijkheden om elders arbeid te verrichten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 23 September 2021
Er is pas sprake van een concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer als dat schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 22 September 2021
De MI-Lijn oftewel de 123-lijn kun je altijd bellen als je wil praten over iets wat jou dwarszit.
Wednesday 22 September 2021
Ga niet zomaar akkoord met een concurrentiebeding, want de werkgever kan hiermee de werknemer beperken in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden gesteld bij andere werkgevers
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 21 September 2021
Voor eenzelfde feit mag de werkgever niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 20 September 2021
Als je op het internet uitnodigingen krijgt, vertel het eerst aan je ouders.
Monday 20 September 2021
Schadeverhalen op een werknemer kan als er aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hem als gevolg waarvan de werknemer schade aan bedrijfseigendommen van de werkgever heeft veroorzaakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 18 September 2021
Boeten en de hoogte daarvan moeten partijen overeenkomen. De werkgever mag het opleggen en het bepalen van de hoogte van boeten dus niet op zijn dooie eentje nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 17 September 2021
Als je met je ouders thuis bent en iemand klopt, doe de deur niet open voordat je toestemming krijgt.
Friday 17 September 2021
Binnen een week mag aan een werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boeten worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een dag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 16 September 2021
De werkgever kan slechts boete stellen op een overtreding van voorschriften van een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of van een reglement, als die voorschriften nadrukkelijk zijn aangeduid en de boete duidelijk is aangegeven.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 15 September 2021
Als je ouders niet thuis zijn, doe de deur voor niemand open, ook als je de persoon kent.
Wednesday 15 September 2021
U bepaalt hoe en op welke wijze u uw loon besteedt. Laat uw werkgever dat niet voor u bepalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 14 September 2021
Het is verboden dat winkelpersoneel door de werkgever wordt verplicht om benodigdheden per se bij zijn winkel aan te schaffen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 13 September 2021
Spring nooit zomaar op de schoot bij iemand.
Monday 13 September 2021
Een arbeidsovereenkomst voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd kan op elk ogenblik worden opgezegd door de werknemer. De opzegging dient echter te geschieden met inachtneming van de juiste opzegtermijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 04 September 2021
Een helm heeft pas nut, als hij ook daadwerkelijk wordt gedragen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 03 September 2021
Pas op voor de drug `sukrul Je moet daarom geen eten en drinken onbewaakt laten staan en ook geen consumptie accepteren van mensen die jij niet kent.
Friday 03 September 2021
Verwijder of wijzig geen originele onderdelen van de helm: het kan de beschermende eigenschappen van de helm ernstig verminderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 02 September 2021
Zorg dat de helm goed aangepast zit rond het hoofd: een loszittende helm biedt onvoldoende bescherming.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 01 September 2021
Stap niet zomaar in de auto van iemand die je niet bekend voorkomt.
Wednesday 01 September 2021
Vervang elke helm, welke een harde klap heeft ondergaan, ook als er geen zichtbare schade is
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 31 August 2021
Een goede veiligheidshelm voorkomt of verkleint het risico op letsel!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 30 August 2021
Neem nooit snoepgoed, fruit of andere voeding van iemand aan zonder je ouders/verzorgers op de hoogte te stellen.
Monday 30 August 2021
Pas op voor grijpgevaar van machines door loszittende kledingstukken of sieraden en voor afknellingsgevaar door het dragen van ringen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 28 August 2021
vermijd een ungezonde werkhouding om lichamelijke klachten te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Friday 27 August 2021
Plan vaste momenten in om met schoolwerk aan de slag te gaan
Friday 27 August 2021
Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent, voordat u met deze gaat werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Thursday 26 August 2021
Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent, voordat u met deze gaat werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Wednesday 25 August 2021
Door te studeren word je niet alleen succesvol of professioneel in een vak, maar je vergroot jouw kennis en belevingswereld.
Wednesday 25 August 2021
Vervang veiligheidssymbolen/pictogrammen en/of informatie labels terstond zodra ze onleesbaar zijn geworden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Tuesday 24 August 2021
Gebruik een machine uitsluitend voor werkzaamheden waarvoor het ontworpen is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Monday 23 August 2021
Geef jezelf een boost door motivatie sessies te bekijken via youtube.
Monday 23 August 2021
Til op een goede manier: houd je rug recht en ga door jouw knieën. Til als het even kan met zijn tweeën of gebruik een steekwagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Saturday 14 August 2021
Zorg voor voldoende lucht en ventilatie in een werklokaal.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact us

Address: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Phone: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
Email: sivis2013@gmail.com