50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20211016 20211015 20211014 20211013 20211012 20211011 20211002 20211001 20210930 20210929 20210928 20210927 20210925 20210924 20210923 20210922 20210921 20210920 20210918 20210917


Zaterdag 16 Oktober 2021
Het door te slijpen werkstuk moet goed vaststaan of zijn vastgezet, om te voorkomen dat de doorgeslepen delen naar elkaar toekomen en zo de slijpschijf vastklemmen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 15 Oktober 2021
Zinvolle vrijetijdsbesteding is een belangrijke, beschermende factor voor een positieve ontwikkeling van jongeren.
Vrijdag 15 Oktober 2021
In een slijpmachine kunnen verschillende soorten slijpschijven worden gemonteerd. Het soort werk dat u doet en de machine die u gebruikt bepaalt welke schijf u moet gebruiken. Het is belangrijk om de juiste slijpschijf te kiezen, zodat u een optimaal resultaat behaalt zonder ongelukken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 14 Oktober 2021
Doorslijpschijven zijn gemaakt om metaal of steen door te slijpen. Het is belangrijk dat u deze schijven nooit gebruikt om af te bramen. Er is dan een grote kans dat de schijf uit elkaar springt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 13 Oktober 2021
Voor een goede lichamelijke en mentale conditie? Doe aan sport!
Woensdag 13 Oktober 2021
Let op de uiterste gebruiksdatum. Slijpschijven kunnen verouderen, waardoor deze na verloop van tijd kunnen afbrokkelen en bij gebruik uiteenspatten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 12 Oktober 2021
Elk beding tussen de werkgever en werknemer is ongeldig, waarbij de werknemer zich verbindt het loon of zijn overige inkomsten of een gedeelte daarvan op een bepaalde wijze te besteden, of zijn benodigdheden op een bepaalde plaats of bij een bepaalde persoon aan te schaffen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 11 Oktober 2021
Word niet moe van het doen wat goed is. Op het juiste moment zul je je goedheid oogsten als je niet opgeeft.
Maandag 11 Oktober 2021
Slijpschijven zijn aan slijtage onderhevig. Het is belangrijk dat u goed oplet of u een nieuwe slijpschijf in uw slijper moet zetten. Zo blijft uw slijpproces voorspoedig verlopen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 02 Oktober 2021
Het toerental geeft aan hoeveel omwentelingen een gereedschap per tijdseenheid maakt en wordt vermeld in omwentelingen per seconde of per minuut. Om veiligheidsredenen mag bij gebruik van gereedschappen, het vermelde maximale toerental nooit worden overschreden, omdat er hierdoor ernstig letsel voor de gebruiker kan ontstaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 01 Oktober 2021
Indien je met vragen/ problemen zit, neem iemand in vertrouwen en praat erover.
Vrijdag 01 Oktober 2021
Het maximale toerental van de slijpmachine mag nooit groter zijn dan het maximale toelaatbare toerental wat vermeld staat op de slijpschijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 30 September 2021
Zowel slijpmachine als slijpschijf dient voor aanvang van de werkzaamheden gecontroleerd te worden op geschiktheid voor het te bewerken materiaal.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 29 September 2021
Puzzelen houdt je hersenen jong.
Woensdag 29 September 2021
Er mogen slechts passende schijven op de grinder machine of slijpmachine gebruikt worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 28 September 2021
De handschijfmachine dient voorzien te zijn van een beschermkap. De beschermkap dient de slijpschijf voor tenminste de helft te bedekken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 27 September 2021
Door veel te lezen vergroot je je algemene kennis.
Maandag 27 September 2021
Gebruik geen schijf die beschadigd of uitgesleten is voor uw grinder machine of handslijpmachine, want de schijf kan uit elkaar springen. U kunt hierdoor levensgevaarlijk gewond raken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 25 September 2021
Bij alle apparaten, gereedschappen en machines is goed onderhoud van het grootste belang bij het verminderen van onder andere knel-, snij- en pletgevaar.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 24 September 2021
Zeg “nee tegen pesten!
Vrijdag 24 September 2021
Laat u zich goed informeren over de strekking van een concurrentiebeding alvorens te tekenen, want zo'n beding kan in de toekomst een beperking voor u betekenen in uw mogelijkheden om elders arbeid te verrichten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 23 September 2021
Er is pas sprake van een concurrentiebeding tussen werkgever en werknemer als dat schriftelijk is overeengekomen tussen partijen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 22 September 2021
De MI-Lijn oftewel de 123-lijn kun je altijd bellen als je wil praten over iets wat jou dwarszit.
Woensdag 22 September 2021
Ga niet zomaar akkoord met een concurrentiebeding, want de werkgever kan hiermee de werknemer beperken in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden gesteld bij andere werkgevers
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 21 September 2021
Voor eenzelfde feit mag de werkgever niet boete heffen en tevens schadevergoeding vorderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 20 September 2021
Als je op het internet uitnodigingen krijgt, vertel het eerst aan je ouders.
Maandag 20 September 2021
Schadeverhalen op een werknemer kan als er aantoonbaar sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hem als gevolg waarvan de werknemer schade aan bedrijfseigendommen van de werkgever heeft veroorzaakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 18 September 2021
Boeten en de hoogte daarvan moeten partijen overeenkomen. De werkgever mag het opleggen en het bepalen van de hoogte van boeten dus niet op zijn dooie eentje nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 17 September 2021
Als je met je ouders thuis bent en iemand klopt, doe de deur niet open voordat je toestemming krijgt.
Vrijdag 17 September 2021
Binnen een week mag aan een werknemer geen hoger bedrag aan gezamenlijke boeten worden opgelegd dan zijn in geld vastgesteld loon voor een dag.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 16 September 2021
De werkgever kan slechts boete stellen op een overtreding van voorschriften van een schriftelijk aangegane arbeidsovereenkomst of van een reglement, als die voorschriften nadrukkelijk zijn aangeduid en de boete duidelijk is aangegeven.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 15 September 2021
Als je ouders niet thuis zijn, doe de deur voor niemand open, ook als je de persoon kent.
Woensdag 15 September 2021
U bepaalt hoe en op welke wijze u uw loon besteedt. Laat uw werkgever dat niet voor u bepalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 14 September 2021
Het is verboden dat winkelpersoneel door de werkgever wordt verplicht om benodigdheden per se bij zijn winkel aan te schaffen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 13 September 2021
Spring nooit zomaar op de schoot bij iemand.
Maandag 13 September 2021
Een arbeidsovereenkomst voor zowel bepaalde als onbepaalde tijd kan op elk ogenblik worden opgezegd door de werknemer. De opzegging dient echter te geschieden met inachtneming van de juiste opzegtermijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 04 September 2021
Een helm heeft pas nut, als hij ook daadwerkelijk wordt gedragen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 03 September 2021
Pas op voor de drug `sukrul Je moet daarom geen eten en drinken onbewaakt laten staan en ook geen consumptie accepteren van mensen die jij niet kent.
Vrijdag 03 September 2021
Verwijder of wijzig geen originele onderdelen van de helm: het kan de beschermende eigenschappen van de helm ernstig verminderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 02 September 2021
Zorg dat de helm goed aangepast zit rond het hoofd: een loszittende helm biedt onvoldoende bescherming.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 01 September 2021
Stap niet zomaar in de auto van iemand die je niet bekend voorkomt.
Woensdag 01 September 2021
Vervang elke helm, welke een harde klap heeft ondergaan, ook als er geen zichtbare schade is
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 31 Augustus 2021
Een goede veiligheidshelm voorkomt of verkleint het risico op letsel!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 30 Augustus 2021
Neem nooit snoepgoed, fruit of andere voeding van iemand aan zonder je ouders/verzorgers op de hoogte te stellen.
Maandag 30 Augustus 2021
Pas op voor grijpgevaar van machines door loszittende kledingstukken of sieraden en voor afknellingsgevaar door het dragen van ringen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 28 Augustus 2021
vermijd een ungezonde werkhouding om lichamelijke klachten te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 27 Augustus 2021
Plan vaste momenten in om met schoolwerk aan de slag te gaan
Vrijdag 27 Augustus 2021
Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent, voordat u met deze gaat werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 26 Augustus 2021
Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent, voordat u met deze gaat werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 25 Augustus 2021
Door te studeren word je niet alleen succesvol of professioneel in een vak, maar je vergroot jouw kennis en belevingswereld.
Woensdag 25 Augustus 2021
Vervang veiligheidssymbolen/pictogrammen en/of informatie labels terstond zodra ze onleesbaar zijn geworden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 24 Augustus 2021
Gebruik een machine uitsluitend voor werkzaamheden waarvoor het ontworpen is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 23 Augustus 2021
Geef jezelf een boost door motivatie sessies te bekijken via youtube.
Maandag 23 Augustus 2021
Til op een goede manier: houd je rug recht en ga door jouw knieën. Til als het even kan met zijn tweeën of gebruik een steekwagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 14 Augustus 2021
Zorg voor voldoende lucht en ventilatie in een werklokaal.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 13 Augustus 2021
Geloof in jezelf, dat is je fundament naar jou succes.
Vrijdag 13 Augustus 2021
Bij een gebroken hamersteel is het veiliger de hele hamer te vervangen in plaats van een nieuwe steel aan de kop te zetten, want het kan tijdens het hameren gevaarlijk losraken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 12 Augustus 2021
In een lawaaiige omgeving draag je gehoorbescherming.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 11 Augustus 2021
Het is belangrijk om goed te onderzoeken of een studie bij jou past voordat je een studiekeuze maakt.
Woensdag 11 Augustus 2021
Houd een handboormachine met twee handen vast. Voordat je de machine ergens neerlegt wacht je totdat deze tot stilstand is gekomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 10 Augustus 2021
Trek niet met het snoer de stekker uit de contactdoos.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 09 Augustus 2021
Le oeste investering is investering in je zelf,om je doelen te bereiken of om succesvol te worden.
Maandag 09 Augustus 2021
Het enig acceptabel elger voor veiligheid- en gezondheidsresultaten is NUL: nul ongelukken en nul bedrijfsziekten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 07 Augustus 2021
Wij hebben allen het recht en de plicht elke activiteit stop te zetten die onze veiligheid en gezondheid en dat van onze medewerkers in gevaar kunnen brengen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 06 Augustus 2021
Focus niet te veel op wat nu niet kan, maar neem tijd om te genieten van wat wel mogelijk is.
Vrijdag 06 Augustus 2021
Wees waakzaam over jouw collega's en werk samen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 05 Augustus 2021
Stop onmiddellijk onveilige werkzaamheden. Dit is de plicht van zowel werknemer als werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 04 Augustus 2021
Een veilige omgeving is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling.
Woensdag 04 Augustus 2021
Onder gevaarlijk werk wordt verstaan, arbeid die het lichamelijke, mentale of morele welzijn van het kind in gevaar brengt, vanwege het karakter van het werk of vanwege de omstandigheden waaronder het wordt verricht. In de gevallen waarbij kinderen arbeid mogen verrichten, mag dat absoluut geen gevaarlijk arbeid zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 03 Augustus 2021
Niet alle werk dat wordt gedaan door kinderen is kinderarbeid. Het helpen van de ouders rondom het huis, het bijstaan in een familiezaak of het verdienen van een zakcentje buiten schooluren of in de vakantie, is toegestaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 02 Augustus 2021
Laat het gedrag van anderen je innerlijke rust niet verstoren.
Maandag 02 Augustus 2021
In de gevallen waar arbeid is toegestaan voor kinderen, mag dit het schoolbezoek niet hinderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 03 Juli 2021
Verrekening van vakantiedagen met de termijn van opzegging van de dienstbetrekking is verboden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 Juli 2021
Heb doorzettingsvermogen om zo je doelen te bereiken.
Vrijdag 02 Juli 2021
Bij het beëindigen van de dienstbetrekking wordt aan de werknemer een bedrag in geld uitgekeerd gelijk aan het volle loon over de niet genoten vakantiedagen, vermeerderd met de vakantietoelage
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 01 Juli 2021
De werknemer, die anders dan om dringende reden ontslag krijgt, heeft op de datum waarop het ontslag ingaat, recht op zoveel twaalfden van het aantal vakantiedagen waarop hij aan het eind van het kalenderjaar aanspraak zou hebben gemaakt
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 Juni 2021
Heb zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.
Woensdag 30 Juni 2021
Het is toegestaan dat werkgever en vakbond bij cao overeenkomen dat de vakantie geheel of gedeeltelijk in een bepaalde periode door het gehele bedrijf, de onderneming of de gehele bedrijfstak zal worden genoten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 29 Juni 2021
Het tijdstip van begin en eind van de vakantie wordt door de werkgever tijdig in overleg met de werknemer vastgesteld. De werkgever houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de belangen en verlangens van de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 Juni 2021
Het is belangrijk voor de jeugd om flexibel en creatief te kunnen omgaan met onvoorziene omstandigheden.
Maandag 28 Juni 2021
De werkgever is gehouden gedurende de vakantiedagen aan de werknemer naast zijn loon een vakantietoelage te betalen, welke toelage gelijk is aan de helft van het loon, waarop de werknemer gedurende de vakantiedagen aanspraak heeft
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 19 Juni 2021
Het aantal vakantiedagen bedraagt voor de werknemer, die het eerste kalenderjaar onafgebroken in dienst is geweest bij dezelfde werkgever, minimaal 12 werkdagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 Juni 2021
Als scholierenmoeder zal jij je veelal harder moeten inzetten om goede prestaties te leveren op school als gevolg van minder vrije tijd. Doe je best en bedenk slimme manieren om toch op schema te blijven met jouw studie.
Vrijdag 18 Juni 2021
Het is de werknemer verboden om gedurende de vakantie tegen betaling in welke vorm dan ook arbeid te verrichten voor wie dan ook.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 17 Juni 2021
Het is de werknemer verboden om gedurende de vakantie tegen betaling in welke vorm dan ook arbeid te verrichten voor wie dan ook.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 Juni 2021
Leer op een dusdanige manier te budgetteren dat jouw kind de nodige spullen niet ontbreekt en jij ook kan voorzien in hetgeen je dagelijks nodig hebt.
Woensdag 16 Juni 2021
Op geen enkele wijze kan de aanspraak op en het genieten van vakantie door de werknemer worden tenietgedaan door de werkgever. Elk beding hieromtrent tussen werkgever en werknemer is verboden en nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 15 Juni 2021
Iedere werkgever is verplicht aan zijn werknemers een jaarlijkse vakantie te verlenen. In de volksmond staat vakantie ook bekend als verlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 Juni 2021
Onderzoek welke studiemogelijkheden er zijn na afronding van jouw huidige opleiding. Jij en jouw kind hebben meer voordeel als jij verder studeert.
Maandag 14 Juni 2021
Bij onwettig verzuim anders dan wegens ziekte, geldt de hoofdregel 'geen arbeid, geen loon'. De werknemer heeft geen recht op salaris als hij niet werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 12 Juni 2021
De werkgever is verplicht een door hem ondertekend afschrift van de verplichte arbeidslijst te zenden naar het hoofd van de Arbeidsinspectie, nog voordat de arbeidslijst in zijn bedrijf inwerking zal treden. Dit geldt ook voor gevallen waarbij de arbeidslijst zal worden aangepast.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 Juni 2021
Vorm een dagelijkse routine met betrekking tot studeren door middel van een studieschema.
Vrijdag 11 Juni 2021
De arbeidslijst moet ergens in de werkruimte worden opgehangen of bevestigd blijven, en wel zodanig dat het gemakkelijk te lezen is door het personeel. De bedoeling hiervan is dat werknemers erop toezien dat de werkgever niet afwijkt van de aangegeven tijden op de arbeidslijst.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 Juni 2021
De verplichte arbeidslijst mag geen regeling bevatten die in strijd is met de Arbeidswet. Zo mogen er geen tijden op staan die de maximale wettelijke werktijden overschrijden, evenmin mag de rusttijd korter zijn dan 30 minuten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 Juni 2021
Als jeugdige is het belangrijk om op te komen voor jezelf.
Woensdag 09 Juni 2021
Als op de verplichte arbeidslijst de arbeidstijd niet voor alle werknemers of voor alle werkdagen dezelfde is, dan moeten die verschillende arbeidstijden op de arbeidslijst worden vermeld, met duidelijke aanduiding voor welke werknemers of groepen van werknemers zij gelden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 Juni 2021
Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft is verplicht een arbeidslijst te hebben. Hierop dient vermeld te staan het uur van begin en van einde van de dagelijkse werktijd en de daartussen gelegen schafttijden en rustdagen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 Juni 2021
In de jeugd is het tijd om je wijsheid en kennis te vergroten.
Maandag 07 Juni 2021
De werkgever of het hoofd van een onderneming is verplicht te zorgen, dat in zijn bedrijf op elke moment aanwezig zijn: de arbeidslijst, het arbeidsregister, het vakantieregister en het ongevallenregister.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 05 Juni 2021
De werkgever of het hoofd van een onderneming is verplicht te zorgen, dat in die onderneming geen werkzaamheden worden verricht die in strijd zijn met de arbeidswetgeving.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com