50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Aktiviteiten van SIVIS

Start SIVIS Reguliere Opleidingen in juli 2019:

 

SIVIS 2020 Opo Yari paneldiscussie

Thema: Integer handelen en moreel leiderschap
Inleider: mr. Danny Abdoelhak
Panelleden: mevr Chistine Alspeer en de heer ds. Maikel Persaud
Datum: woensdag 5 februari 2020
Tijd: 08.30 – 11.30 uur
Plaats: SIVIS complex, arabistraat 7/ hoek bonistraat
Bijdrage: SRD 50,00 per persoon

Een ieder is van harte welkom.
Registreer tot uiterlijk 3 febr. op het nummer 450052/8871444 of mailen naar sivis2013@gmail.com

 

Nickerianen opgelet

Het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname doet het weer.
Bent u gereed voor onze workshop?
Thema: Ethische en morele dilemma's bij het nieuwe (integer) leiderschap
Inleider: mr. Danny Abdoelhak
Datum: zaterdag 8 februari 2020
Tijd: 08.30 – 11.30u
Plaats: Telesur Trainingszaal, Oost kanaalstraat no 3 (Nw. Nickerie)
Bijdrage: SRD 100,00 per persoon

U bent allen van harte welkom. Registreer tot uiterlijk 3 febr. op het nummer 450052/8871444 of mailen naar sivis2013@gmail.com

 

Shopstewardstraining

Het Scholings Instituuut voor de Vakbeweging in Suriname (S.I.V.I.S.) biedt de mogelijkheid aan vakbonden om hun shopstewards middels een speciale shopstewardstraining de nodige tools aan te reiken.
Duur : 3 (drie) dagen
Tijd : 08.00 - 14.00 uur
Datum : 19, 20 en 21 februari 2020
Plaats : SIVIS Educatief Centrum, Arabistraat no. 7 te Geyersvlijt
Kosten : Srd. 350,- p.p.
Registratie en betaling : Secretariaat SIVIS Educatief Centrum, Arabistraat no. 7 te Geyersvlijt

 

 

* 85ste Basisopleiding: 02 juli 2019 t/m 19 november 2019,
* 56ste Middenkaderopleiding: 04 juli 2019 t/m 30 januari 2020,
* 28ste Hogerkaderopleiding: 05 juli 2019 t/m 07 februari 2020.

Inschrijfformulier
Programma 28ste Hogerkaderopleiding
Programma 56ste Middenkaderopleiding
Programma 85ste Basisopleiding

 

 

VIII ASSEMBLY OF CARIBBEAN PEOPLE (ACP)Programme VIII Assembly of Caribbean People
ACP Sub-theme document
Visa Requirements For All Countries 2015

 

 

Vaste Opleidingen:

1. Basisopleiding

Doel: De Vakbondsman/-vrouw een zodanige elementaire training te geven, waardoor hij/zij zich dienstbaar kan maken voor de Vakbeweging en de gemeenschap.
Duur: Vier maanden, 1 keer per week en wel des dinsdags van 07.00 uur - 13.00 uur.
Tot deze kursus worden toegelaten: leden van de Bonden die al dan niet aangesloten zijn bij een Vakcentrale.
De vakken die gedoceerd worden op deze opleiding zijn:

 • Basisbegrippen v/d Arbeidswetgeving
 • Communicatie/Leiderschap
 • Koöperatiewezen
 • Struktuur van de Vakbond
 • Staatsinrichting

Gevolgd door: workshop, diskussie en probleemstelling.
Inschrijving geschiedt via de Vakcentrales.

 

2. Middenkaderopleiding

Doel: Verdere uitdieping van de kennis verworven op de Basisopleiding zodat kan worden verwacht dat de Vakbondsman/-vrouw zich later kan specialiseren.
Duur: Zes maanden, 1 keer per week en wel des donderdags van 08.00 uur - 13.00 uur.
Om op deze kursus te worden toegelaten moet men in het bezit zijn van het certificaat van de Basisopleiding.
Vakkenpakket:

 • Economie
 • Beroepsveiligheid, Gezondheid & Milieu
 • Arbeidswetgeving & Personeelswet
 • Organisatie & Management
 • Internationale- en Regionale Vakbonds-strukturen

 

3. Hogerkaderopleiding

Doel: Afronding van de algemene vorming in het Vakbondswezen.
Duur : Zes maanden, 1 keer per week en wel des vrijdags van 07.30 uur - 14.00 uur.
Voor toelating tot deze kursus is evreist het certificaat van het Middenkader.
Vakkenpakket:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Organisatie & Management
 • Economie
 • Arbeidswetgeving & Personeels-verordening.

 

 

 

Andere opleidingen

Naast de vaste opleidingen van de SIVIS, organiseert zij een reeks van andere korte opleidingen zoals:

  • Shopstewardtraining
  • Training in Koöperatiewezen
  • Instrukteurstraining
  • Seminars/Konferenties over diverse onderwerpen
  • Seminars in de distrikten met het doel de arbeiders ter plaatse zo goed mogelijk te vormen en scholen.
  • Administratie en bestuur van Vakorganisaties
  • Beroepsveiligheid, Gezondheid en Milieu
  • Assistentie bij het opzetten en lkeiden / leiden van seminars en konferenties t.b.v. andere organisaties
  • Diskussie-avonden met als thema actuele onderwerpen(vraagstukken).

Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com