50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20220924 20220923 20220922 20220921 20220920 20220919 20220917 20220916 20220915 20220914 20220913 20220912 20220910 20220909 20220908 20220907 20220906 20220905


Zaterdag 24 September 2022
Werk je in de zon? Probeer je werkplanning dusdanig aan te passen dat je de volle zon boven ouw hoofd zoveel mogelijk vermijdt
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 23 September 2022
Vuile handen zijn een teken van eerlijk verdiend geld.
Vrijdag 23 September 2022
Draag een pet of helm die ook je nek bedekt als je in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 22 September 2022
Een te lange blootstelling aan direct zonlicht op uw blote huid kan schadelijk zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 21 September 2022
Wees niet bang om te falen, wees bang voor het niet proberen.
Woensdag 21 September 2022
Las extra pauzes in als u in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 20 September 2022
Drink veel water als u in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 19 September 2022
Je bent nooit te oud om andere doelen te stellen of om te dromen over nieuwe dingen.
Maandag 19 September 2022
Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 17 September 2022
Overleg regelmatig samen met je collega's en leidinggevende over hoe veilig te werken en bedenk een oplossing.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 16 September 2022
Positieve acties vloeien voort uit positieve gedachten, dus blijf altijd positief
Vrijdag 16 September 2022
Persoonlijke beschermingsmiddelen dien je op de juiste wijze te gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 15 September 2022
Werk mee aan de voorlichting die je werkgever geeft over veilig werken en gezond werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 14 September 2022
Als je iets wilt hebben dat je nooit had, dan moet je doen wat je nooit eerder had gedaan.
Woensdag 14 September 2022
Veiligheids- en gezondheidsrisico's dienen bij de bron te worden aangepakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 13 September 2022
De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 12 September 2022
Heb altijd geloof in jezelf
Maandag 12 September 2022
Buitenwerkers in bijvoorbeeld de bouw lopen gezondheidsrisico op door kiregelmatige blootstelling aan V-straling. Bescherm uw huid tegen Ir direct zonlicht!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 10 September 2022
Organiseer de werkuren en pauzes zodanig dat buitenwerkers zo min mogelijk in de zon werken op de momenten waarop de zon het krachtigst is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 September 2022
De zonkracht neemt toe naarmate de zon hoger aan de hemel staat, dus bouwvakkers en buitenwerkers, het is beter om vroeg in de ochtend de werkzaamheden aan te vangen in plaats van 10 uur of 11 uur v.m. Werk slim!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 September 2022
Je dromen hebben geen vervaldatum dus blijf ze najagen.
Donderdag 08 September 2022
Zonverbrandingen en overmatige zonblootstelling kunnen op langere termijn leiden tot huidkanker.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 September 2022
Schadelijke effecten van de zon kunnen we grotendeels beperken door werktijden van buitenwerkers aan te passen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 September 2022
Stop niet wanneer je moe bent, stop wanneer je klaar bent.
Dinsdag 06 September 2022
Direct invallend zonlicht in kantoren is af te raden. Deels omdat het zonlicht enerzijds te veel warmteontwikkeling veroorzaakt en anderzijds omdat grote hoeveelheid licht kan leiden tot verblinding en dus een gestoorde waarneming op beeldschermen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 September 2022
Werken in de zon zonder hoofdbescherming kan leiden tot een zonnesteek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 September 2022
De beste tijd voor een nieuw begin is nu!
Zaterdag 27 Augustus 2022
Ervaar je hoge werkdruk? Trek zo gauw mogelijk aan de bel voordat gezondheidsklachten zich aandienen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 26 Augustus 2022
Blijf onder alle omstandigheden gemotiveerd om keihard te studeren!
Vrijdag 26 Augustus 2022
Werk je onder hoge werkdruk? Laat je niet afschepen door jouw werkgever met 'het heeft mijn aandacht'. Spreek concreet af hoe de werkdruk te verminderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 25 Augustus 2022
Voel je dat de werkdruk toeneemt? Vraag om een gesprek met jouw leidinggevende. Stel dat niet uit tot een volgend functioneringsgesprek. De kans is dan groot dat de problemen zich opstapelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 24 Augustus 2022
Elke nieuwe dag biedt een nieuwe kans om je leven te verbeteren
Woensdag 24 Augustus 2022
Geef je mening over de werkdruk binnen jouw bedrijf en wat er volgens jou aan gedaan kan worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 23 Augustus 2022
Wanneer een werknemer langdurig te maken krijgt met hoge werkdruk, ervaart hij niet alleen een hoge mate van stress, maar hij kan ook gedemotiveerd raken om de opgedragen taken uit te voeren. Voorkom dat uw werknemer in zo'n situatie terecht komt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 22 Augustus 2022
Wacht niet op de juiste gelegenheid, creeer het zelf!!
Maandag 22 Augustus 2022
Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid. Maak het bespreekbaar met uw werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 13 Augustus 2022
Door de verhoogde belastingvrije som van SRD 4.000 per maand, wordt vanaf 1 januari 2022 over een brutoloon tot maximaal SRD 4.100 per maand geen loonbelasting meer betaald.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 12 Augustus 2022
Wees een loyale vriend.
Vrijdag 12 Augustus 2022
Personen die beroepsopleidingen, algemeen vormende opleidingen na het lager onderwijs of hogere opleidingen hebben genoten verdienen een salaris dat boven het vastgestelde minimumloon zou moeten liggen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 11 Augustus 2022
Het minimumloon is bedoeld voor werkers zonder enige specifieke opleiding.Het loon van personen met schoolpapieren zal in elk geval boven het vastgestelde minimumloon liggen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 10 Augustus 2022
Vrienden zullen gaan en komen, maar je diploma staat vast.
Woensdag 10 Augustus 2022
De werkgever is verplicht om de ingehouden premie voor de pensioenregeling van zijn werknemer tijdig af te dragen aan het Algemeen Pensioenfonds.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 09 Augustus 2022
De werkgever is verplicht om met de werknemer afspraken te maken over de inhouding van het werknemersaandeel van de premie op het loon t.b.v. zijn pensioenregeling. De werkgever is verplicht hem het bewijs van inhouding te verstrekken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 08 Augustus 2022
Kies voor vrienden die door dik en dun met je door het leven gaan.
Maandag 08 Augustus 2022
Iedere werkgever is verplicht om voor zijn werknemers een pensioenregeling te treffen die tenminste rechten toekent, zoals die zijn vastgelegd in de Wet Algemeen Pensioen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 30 Juli 2022
De vakantie- of verlofdagen worden telkenmale genoten na afloop van een kalenderjaar. Bijvoorbeeld: uw verlofdagen die u in 2022 heeft opgebouwd, mag u pas opnemen in het jaar 2023.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 29 Juli 2022
Zet je studie boven alles, zolang het niet in gedrang komt met je mentale of fysieke gezondheid.
Vrijdag 29 Juli 2022
Bij verlofaanvraag houdt de werkgever zoveel mogelijk rekening met de belangen en verlangens van de werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 Juli 2022
Bij verlofaanvraag heeft de werkgever het laatste woord. Het tijdstip van begin en eind van de vakantie of verlof wordt door de werkgever tijdig in overleg met de werknemer vastgesteld.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 28 Juli 2022
Zorg ervoor dat je zelfstandig bent, wees niet afhankelijk van een partner.
Woensdag 27 Juli 2022
De werkgever is verplicht de werknemer het loon te betalen over de nationale feestdagen die met de zondag gelijkgesteld zijn, als die dagen niet op zondag vallen en daarop geen arbeid wordt verricht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 26 Juli 2022
De inburgeringstest voor vreemdelingen die de Surinaamse arbeidsmarkt wensen te betreden, is niet verplicht voor hen die langer dan 5 jaar hun hoofd- en werkelijk verblijf hebben gehad in Suriname, evenmin voor hen die de Nederlandse taal kunnen spreken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 25 Juli 2022
Een condoom is goedkoper dan het opvoeden van een kind waarop je je niet voorbereid hebt.
Maandag 25 Juli 2022
Bij de aanvraag van een werkvergunning voor een vreemdeling die langer dan 6 maanden werkzaam zal zijn in ons land, is over het algemeen de vreemdeling verplicht een inburgeringstest te ondergaan voordat die zich op de arbeidsmarkt mag begeven.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 23 Juli 2022
Uitzendwerk is tijdelijke arbeid zoals bij spoedeisend werk dat onmiddellijk moet worden uitgevoerd om dreigende ongevallen te voorkomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 22 Juli 2022
Een mislukte plan is een stap dichterbij de realisatie van jouw doel.
Vrijdag 22 Juli 2022
Uitzendwerk is tijdelijke arbeid zoals bij aanvang van nieuw werk in een bedrijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 21 Juli 2022
Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid zoals bij toevallige vermeerdering van het werk in een bedrijf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 20 Juli 2022
Stel doelen voor jezelf en streef die altijd na.
Woensdag 20 Juli 2022
Uitzendwerk is tijdelijke arbeid zoals bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst, in afwachting van de daadwerkelijke indiensttreding van de vaste werknemer die de werknemer moet vervangen wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 19 Juli 2022
Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid zoals gedurende de duur van de opschorting van een arbeidsovereenkomst met een werknemer, behalve in geval van een collectief arbeidsconflict.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 Juli 2022
Blijf jezelf evalueren.
Maandag 18 Juli 2022
Uitzendarbeid is tijdelijke arbeid zoals bij tijdelijke afwezigheid van een vaste werknemer gedurende de duur van diens afwezigheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 18 Juli 2022
Motivatie is intern.Jij alleen kan jezelf succesvol maken.
Zaterdag 16 Juli 2022
Het minimumloon is niet van toepassing op diplomatiek en consulair personeel dat in dienst is van in Suriname gevestigde buitenlandse mogendheden, op basis van het ambtenarenrecht van die mogendheden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 15 Juli 2022
Motivatie is intern.Jij alleen kan jezelf succesvol maken.
Vrijdag 15 Juli 2022
Het lokaal personeel van gevestigde volkenrechtelijke organisaties in Suriname mag niet minder verdienen dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 14 Juli 2022
Het is verboden voor de werkgever om met zijn werknemer te bedingen dat hij akkoord gaat met een loon minder dan het wettelijk vastgesteld minimumloon. Elk beding en elke rechtshandeling waarbij inbreuk wordt gemaakt op de rechten en de plichten van de werknemer in dit verband zijn nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 13 Juli 2022
Wees nederig wanneer je de kans krijgt om nieuwe dingen aan te Ieren die jouw karakter zullen verbeteren.
Woensdag 13 Juli 2022
Het is verboden voor de werkgever om een overeengekomen hoger loon terug te draaien naar het niveau van het wettelijk vastgesteld minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 12 Juli 2022
In het kader van toezicht op de uitvoering van het minimumloon, is de werkgever verplicht de arbeidsinspecteurs alle medewerking te verlenen, zoals de toegang tot de bedrijfsterreinen en gebouwen, inzage in het personeelsbestand, waaronder de lonen en loondelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 11 Juli 2022
Leer jezelf altijd als eerst te respecteren.
Maandag 11 Juli 2022
De werkgever is verplicht aan de werknemer een betaalbewijs voor het betalen van loon te verschaffen waarin duidelijk is aangeduid hoe het brutoloon is opgebouwd en wat de verschillende inhoudingen zijn alsmede de omvang daarvan
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 09 Juli 2022
Het minimumloon is niet van toepassing op werknemers die reeds beschikken over een loon dat hoger is dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 08 Juli 2022
Er gaan te veel dingen mis op deze aarde, maar zorg ervoor dat het niet mis gaat met jouw leven
Vrijdag 08 Juli 2022
Uit te betalen vergoeding aan overwerk, zal het geldende minimumloon als uitgangspunt hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 07 Juli 2022
Het is verboden een arbeidsovereenkomst aan te gaan tegen een loon dat lager is dan het minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 06 Juli 2022
Wees niet lui, want je weet nooit wat de dag van morgen brengt.
Woensdag 06 Juli 2022
De Arbeidsinspectie dient binnen 14 werkdagen na een klacht te hebben ontvangen over het minimumloon, een onderzoek in te stellen waarna de werknemer geïnformeerd dient te worden over haar bevindingen en over de maatregelen die genomen zullen worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 05 Juli 2022
De werknemer, die constateert dat de werkgever nalaat het minimumloon te betalen, heeft de plicht dit onmiddelijk te melden bij de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 04 Juli 2022
Plaats je mentale gezondheid boven alles.
Maandag 04 Juli 2022
De werkgever die niet tenminste het minimumloon betaalt, maakt zich schuldig aan een overtreding en kan gestraft worden met een geldboete van de vierde categorie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 25 Juni 2022
Iedere werknemer in Suriname heeft recht op tenminste het minimumuurloon van SRD 20,00. Dit is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan loon per uur te betalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 24 Juni 2022
Wees niet bang om fouten te maken, want niemand is perfect.
Vrijdag 24 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon van SRD 20,00 is niet bedoeld voor personen die over goede schoolpapieren, competenties en werkervaring bezitten. Die verdienen uiteraard een beter loon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 23 Juni 2022
Niets belet werkgevers om hun werknemers een loon te betalen dat boven het vastgestelde algemeen minimumuurloon van SRD 20,00 ligt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 22 Juni 2022
Het is gevaarlijk stress op te bouwen, dus als je met wat zit, praat erover.
Woensdag 22 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon is slechts bedoeld voor personen die geen schoolpapieren hebben, geen competenties bezitten en geen werkervaring hebben.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 21 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon van SRD 20,00 is geen vrijbrief voor de werkgever om zijn werknemers en toekomstige werknemers per se het minimumloon te betalen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 20 Juni 2022
Alhoewel tegenslagen niet leuk zijn, is het belangrijk om daar lering uit te trekken.
Maandag 20 Juni 2022
Het algemeen minimumuurloon is vastgesteld op SRD 20,00 voor alle sectoren, inclusief voor de sectoren Thuiszorg en Beveiliging.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 04 Juni 2022
Een ontslag op staande voet kan pas gegeven worden als er sprake is van een zogenaamde dringende reden. U moet hierbij denken aan een ernstige verwijtbare gedraging van de werknemer zoals: diefstal, verduistering, mishandeling of een grove belediging van een collega of van de werkgever. Ook werkweigering kan een reden voor ontslag op staande voet opleveren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 03 Juni 2022
Leer jezelf te ontdekken en studeer naar jou eigen vermogen.
Vrijdag 03 Juni 2022
Seksuele intimidatie kan leiden tot werkstress en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs tot arbeidsongeschiktheid. Verzet je daarom al in het prille begin tegen elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 02 Juni 2022
Daar waar mensen met elkaar samenwerken bestaat het risico op ongewenste gedragingen zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie. Maak daarom beleid binnen uw bedrijf ter voorkoming van ongewenste gedragingen welke niet bevorderlijk zijn voor een goede werksfeer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 01 Juni 2022
Wees niet bang om hulp te vragen, ook al snapt de hele klas de leerkracht. Aan het eind van de dag is het jou leven.
Woensdag 01 Juni 2022
Geef uw werknemers permanent voorlichting over hoe ze seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk kunnen herkennen en hoe ze zelf kunnen bepalen dat bepaald gedrag niet over hun grens gaat.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 31 Mei 2022
Het is goed mogelijk dat jij niet van bewust bent dat jij je schuldig maakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op het werk. Een opmerking kan misschien bedoeld zijn als grapje, maar dat kan jouw collega tegen de schenen schoppen. Dus let op wat je zegt en hoe je het zegt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 30 Mei 2022
Probeer geen speciale dag te kiezen om te starten met je studie, want de tijd wacht op niemand.
Maandag 30 Mei 2022
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om opmerkingen, gebaren en handelingen die seksueel getint zijn en die werknemers als ongewenst ervaren. Maak jouw collega al bij de eerste poging duidelijk dat hij/zij daarmee stopt. Laat hem/haar weten dat bij herhaling jij onmiddellijk over zal gaan tot het indienen van een klacht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com