50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips

Zaterdag 29 Juli 2023
Bij de uitbetaling van overwerkvergoeding dient ten minste het geldende Algemeen Minimumloon als uitgangspunt te worden gehanteerd.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Juli 2023
Bij klachten over het Algemeen Minimumloon dient de Arbeidsinspectie binnen 14 werkdagen een onderzoek in te stellen en de betrokken werknemer te informeren over de bevindingen en de te nemen maatregelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Juli 2023
Wees zo goed dat zij je niet kunnen negeren.
Donderdag 27 Juli 2023
Het Algemeen Minimumloon is ook van toepassing op: personen die arbeid verrichten op basis van een 'overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten, uitzendkrachten, thuiswerkers en werknemers die stage lopen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 27 Juli 2023
Moeilijke wegen leiden naar mooie bestemmingen. TRUST THE PROCESS
Woensdag 26 Juli 2023
De werkgever is verplicht aan de werknemer een betaalbewijs voor het betalen van loon te verschaffen, waarin duidelijk is aangeduid hoe het brutoloon is opgebouwd en wat de verschillende inhoudingen zijn en de omvang daarvan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 26 Juli 2023
Het maakt niet uit hoe langzaam je gaat, als je maar niet stopt.
Dinsdag 25 Juli 2023
De werkgever is verplicht de arbeidsinspecteurs medewerking te verlenen voor de toegang tot de bedrijfsterreinen en gebouwen, inzage in het personeelsbestand, en inzage in de lonen en loondelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 25 Juli 2023
Leer wat je serieus moet nemen en lach om de rest.
Maandag 24 Juli 2023
De werkgever is verplicht om de arbeidsinspecteurs alle medewerking te verlenen, die in het belang wordt geacht voor het toezicht op en de naleving van de Wet Minimumloon.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 Juli 2023
Als ze achter je rug naar je spugen, betekent het dat je hen voor bent.
Zaterdag 08 Juli 2023
Feedback speelt een grote rol in de communicatie op het werk. Als feedback op een negatieve manier gegeven wordt, dan kan er veel frustratie loskomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 07 Juli 2023
Als je niet tegen kritiek kan, dan doe maar niets en zeg ook niets.
Vrijdag 07 Juli 2023
In de ogen van je collega's is het maken van een fout vervelend. Het niet toegeven van een fout en/of geen excuses aanbieden is echter een veel grotere ergernis.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 06 Juli 2023
Wanneer duidelijk is dat doelen niet gehaald kunnen worden, pas dan niet de doelen aan, maar pas de actiestappen aan.
Donderdag 06 Juli 2023
Regelmatig gaan discussies of vergaderingen over problemen. Natuurlijk is het van waarde om hierover te praten, maar de oplossing is veel belangrijker.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 05 Juli 2023
Jij bent de enige die verantwoordelijk is voor jouw geluk.
Woensdag 05 Juli 2023
Beter communiceren op het werk begint bij jezelf.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 04 Juli 2023
Wat het leven je ook geeft, je hebt de kracht om terug te vechten en voor jezelf op te komen!
Dinsdag 04 Juli 2023
Goede communicatie maakt het samenwerken veel leuker en makkelijker, het zorgt ook voor meer motivatie en betrokkenheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 03 Juli 2023
Onze grootste glorie is niet om nooit te vallen, maar om elke keer dat we vallen op te staan.
Maandag 03 Juli 2023
Op de werkvloer kan goede communicatie de sleutel zijn tot succes.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 27 Mei 2023
Overleg regelmatig samen met jouw collega's en leidinggevende over hoe veilig te werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 26 Mei 2023
Door met jongeren samen te werken, krijgen bestuurders eerder inzicht in de behoeftes van deze doelgroep.
Vrijdag 26 Mei 2023
Persoonlijke beschermingsmiddelen moet je op de juiste wijze gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 25 Mei 2023
Jongeren hebben recht om regelmatig hun mening te geven!
Donderdag 25 Mei 2023
Werk mee aan de voorlichting die je werkgever geeft over veilig -en gezond werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 24 Mei 2023
Laten wij oprecht luisteren naar de mening van jongeren!
Woensdag 24 Mei 2023
Veiligheids- en gezondheidsrisico's dienen bij de bron te worden aangepakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 23 Mei 2023
Jongerenparticipatie mag niet langer ondervertegenwoordigd zijn binnen de Surinaamse democratie!
Dinsdag 23 Mei 2023
De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 22 Mei 2023
De leefwereld van jongeren en de leefwereld van volwassenen kunnen beter op elkaar aansluiten door jeugdinspraak.
Maandag 22 Mei 2023
Buitenwerkers in bijvoorbeeld de bouw lopen gezondheidsrisico's op door regelmatige blootstelling aan UV-straling. Bescherm uw huid tegen direct zonlicht!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 13 Mei 2023
Ervaar je hoge werkdruk? Trek zo gauw mogelijk aan de bel voordat gezondheidsklachten zich aandienen
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 12 Mei 2023
Durf jezelf op de eerste plaats te zetten.
Vrijdag 12 Mei 2023
Werk je onder hoge werkdruk? Laat je niet afschepen door jouw werkgever met 'het heeft mijn aandacht'. Spreek concreet af hoe de werkdruk te verminderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 11 Mei 2023
Geef jezelf complimenten.
Donderdag 11 Mei 2023
Voel je dat de werkdruk toeneemt? Vraag om een gesprek met jouw leidinggevende. Stel dat niet uit tot een volgend functioneringsgesprek. De kans is dan groot dat de problemen zich opstapelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 10 Mei 2023
Spreek elke dag uit wat je leuk vindt aan jezelf.
Woensdag 10 Mei 2023
Geef je mening over de werkdruk binnen jouw bedrijf en wat er volgens jou aan gedaan kan worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 09 Mei 2023
Focus op de punten die je mooi vindt aan jezelf.
Dinsdag 09 Mei 2023
Wanneer een werknemer langdurig te maken krijgt met hoge werkdruk, ervaart hij niet alleen een hoge mate van stress, maar hij kan ook gedemotiveerd raken om de opgedragen taken uit te voeren. Voorkom dat uw werknemer in zo'n situatie terecht komt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 08 Mei 2023
Vergelijk jezelf niet met anderen.
Maandag 08 Mei 2023
Een te hoge werKdruK Kan leiden tot werkstress en kan negatieve gevolgen hebben voor jouw gezondheid. Maak het bespreekbaar met jouw werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 29 April 2023
De werkgever is verplicht om de maandelijkse ingehouden premie voor de pensioenregeling van zijn werknemer, tijdig af te dragen aan het Algemeen Pensioenfonds.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 April 2023
Jongeren hebben de behoefte aan een leefmilieu waarin zij zichzelf kunnen ontplooien.
Vrijdag 28 April 2023
Het algemeen minimumuurloon is SRD 30,- en het maandelijkse minimumloon is afhankelijk van het aantal werkuren op dag-, week- en maandbasis. ALGEMEEN MINIMUMUURLOON SRD 30,-
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 27 April 2023
Als jongeren mogen meebeslissen is dat een erkenning van de meest basale behoeften van deze groep: het gevoel inspraak en invloed te hebben.
Donderdag 27 April 2023
Het is een werkgever verboden een vreemdeling arbeid te doen verrichten zonder een werkvergunning van de directeur van Arbeid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 26 April 2023
Inspraak geeft jongeren de kans om mee te doen met de ontwikkeling van het land.
Woensdag 26 April 2023
Voor de aanvraag en verlenging van een werkvergunning voor vreemdelingen die tewerkgesteld zullen worden in de goud- olie- en houtsector is het tarief vastgesteld op US$ 500,-
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 25 April 2023
Inspraak laat kinderen en jongeren beseffen dat ze erbij horen en dat zij een waardevolle plek hebben in de maatschappij.
Dinsdag 25 April 2023
Het minimumloon is bedoeld voor werkers zonder enige specifieke opleiding. Het loon van personen met schoolpapieren zal in elk geval boven het vastgestelde minimumloon liggen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 April 2023
Over een brutoloon tot maximaal SRD 7.500,- per maand, wordt geen loonbelasting betaald.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 April 2023
Beslissingen die nu worden genomen door bestuurders zullen van invloed zijn op de toekomst van jongeren, daarom is jeugdinspraak van groot belang.
Zaterdag 22 April 2023
De werkgever is bevoegd de dienstbetrekking te beƫindigen van een werknemer die de eer of goede naam van een collega aantast in verband met seksuele intimidatie, zonder gegronde redenen en bewijs. Dit kan pas geschieden na advies van het hoofd van de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 21 April 2023
Door met jongeren samen te werken, krijgen bestuurders eerder inzicht in de behoeftes van deze doelgroep.
Vrijdag 21 April 2023
Ontslag aanzeggen of het treffen van disciplinaire maatregelen tegen het slachtoffer van seksuele intimidatie dat een klacht indient, is van rechtswege nietig.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 20 April 2023
Jongeren hebben recht om regelmatig hun mening te geven! Kandidaatstelling Jeugdraad Suriname
Donderdag 20 April 2023
Het is verboden een werknemer te bedreigen zodat deze geen klacht indient of getuigt tegen geweld of seksuele intimidatie op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 19 April 2023
Laten wij oprecht luisteren naar de mening van jongeren!
Woensdag 19 April 2023
Het is verboden om een loonsverhoging afhankelijk te stellen van de acceptatie van seksuele avances.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 18 April 2023
Jongerenparticipatie mag niet langer ondervertegenwoordigd zijn binnen de Surinaamse democratie!
Dinsdag 18 April 2023
De leefwereld van jongeren en de leefwereld van volwassenen kunnen beter op elkaar aansluiten door jeugdinspraak
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 17 April 2023
De leefwereld van jongeren en de leefwereld van volwassenen kunnen beter op elkaar aansluiten door jeugdinspraak
Maandag 17 April 2023
Zwangerschapstest is verboden bij de beoordeling om een vrouw wel of niet in dienst te nemen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 08 April 2023
De dienstbetrekking met u beƫindigen op basis van onder andere: ras, geslacht, zwangerschap, religie, en politieke opinie, is verboden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 07 April 2023
De opvoeding heeft bittere wortels, maar haar vruchten zijn zoet.
Vrijdag 07 April 2023
Het indienen van een klacht tegen uw werkgever bij de Arbeidsinspectie, vormt geen valide reden voor uw werkgever om u te ontslaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 06 April 2023
Als werknemer mag u zich kandidaat stellen als bestuurslid van de vakbond zonder dat het consequenties kan hebben voor uw dienstbetrekking.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 05 April 2023
Geef complimenten op gedrag dat je graag vaker wilt zien. Dit zal een positief effect hebben op het kind.
Woensdag 05 April 2023
Het is niet toegestaan mee te doen aan vakbondsactiviteiten tijdens werkuren zonder toestemming van de werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 04 April 2023
Het lidmaatschap bij de vakbond of deelname aan vakbondsactiviteiten buiten werkuren, vormt geen valide grond voor de werkgever om de dienstbetrekking op te zeggen met zijn werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 03 April 2023
Leg geen woorden in de mond van uw kind, maar laat uw kind zelf vertellen wat zijn/haar emoties zijn.
Maandag 03 April 2023
Het is de werkgever verboden een hivtest af te doen nemen van een werknemer in verband met een sollicitatie of een besluit ter continuering van de dienstbetrekking.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 18 Maart 2023
Vaderschapsverlof is bestemd voor de echtgenoot of partner met werkelijk verblijf in dezelfde woning, hetgeen moet blijken uit een uittreksel van het CBB. De partner moet minimaal 18 maanden geregistreerd staan bij de werkgever ten tijde van de melding.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 17 Maart 2023
Als de werkgever de verschuldigde premie niet heeft betaald aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof, is het fonds gerechtigd de aanvraag voor doorbetaald ouderschapsverlof te weigeren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 17 Maart 2023
Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, op een manier die in lijn is met de rechten van het kind.
Donderdag 16 Maart 2023
De werkgever is verplicht de werknemer het bewijs te verschaffen dat hij de maandelijkse premie heeft gestort op rekening van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 15 Maart 2023
Spelen, sporten en creatieve activiteiten zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Alle kinderen moeten daarom de tijd en de ruimte krijgen om te spelen.
Woensdag 15 Maart 2023
De werkgever is verplicht per april 2023 de werknemersbijdrage bij de loonbetaling in te houden en het volledig bedrag van de premie, aangevuld met de werkgeversbijdrage, maandelijks te storten op rekening van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 14 Maart 2023
Als een werkgever in gebreke blijft de verschuldigde premie te voldoen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof (FVO) uiterlijk op de veertiende dag na het verstrijken van de betreffende maand, kunnen verschuldigde bijdragen door de bevoegde fiscale diensten worden gevorderd in de vorm van aanslagen. FONDS VOORZIENINGEN OUDERSCHAPSVERLOF (FVO)
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 13 Maart 2023
In alle beslissingen die genomen worden over kinderen, moet het belang van het kind een eerste overweging vormen.
Maandag 13 Maart 2023
De werkgever is verplicht per april 2023 de werkgevers- en werknemersbijdrage, een bedrag gelijk aan 1% van het brutoloon van de werknemer, te storten op rekening van het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 11 Maart 2023
Het is de werknemer verboden gedurende het zwangerschapsverlof, het bevallingsverlof of het vaderschapsverlof tegen betaling, in welke vorm dan ook, arbeid te verrichten
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 10 Maart 2023
Tussen kinderen mag niet worden gediscrimineerd.
Vrijdag 10 Maart 2023
De werkgever stelt de zwangere werknemer met behoud van het loon in de gelegenheid de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken tijdens werktijd te ondergaan.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 09 Maart 2023
Indien de zwangere werknemer een geneeskundige verklaring van de behandelende arts overlegt, waaruit blijkt dat zij in het geheel geen staand werk mag verrichten, mag de werkgever haar daartoe niet verplichten.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 08 Maart 2023
Maakt u zich niet schuldig aan schending of veronachtzaming van de rechten van kinderen.
Woensdag 08 Maart 2023
ue werkgever mag ae werknemer geen nachtarbeid doen verrichten, gedurende de zwangerschap en gedurende ten minste 4 (vier) weken onmiddellijk volgend op het bevallingsverlof indien de werknemer daartoe een geneeskundige verklaring van de behandelende arts overlegt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 07 Maart 2023
De werkgever mag de werknemer niet ontslaan of op andere wijze benadelen in zijn arbeidsvoorwaarden wegens de omstandigheid dat de werknemer vaderschapsverlof heeft aangevraagd of vaderschapsverlof aan hem is verleend
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 06 Maart 2023
De rechten uit het Kinderrechtenverdrag gelden onverkort voor elk kind.
Maandag 06 Maart 2023
De werknemer die zwangerschaps-en bevallingsverlof heeft genoten, heeft het recht om terug te keren naar het werk en wel in dezelfde dan wel een gelijkwaardige functie en met behoud van dezelfde beloning en voorzieningen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 04 Maart 2023
Het is de werkgever verboden om opzettelijk onjuiste informatie te verstrekken aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 03 Maart 2023
Kinderrechten zijn er voor alle kinderen, ongeacht hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, hoe ze eruit zien of ze arm of rijk zijn.
Vrijdag 03 Maart 2023
Het begin van het zwangerschapsverlof wordt bepaald door de werknemer zelf. Van belang is dat de werkgever tijdig op de hoogte wordt gesteld zodat deze de periode van verlof kan inplannen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 02 Maart 2023
Heeft u een thuiswerker in dienst? U bent dan verplicht de maandelijkse werkgevers-/ werknemersbijdrage af te dragen aan het Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 01 Maart 2023
Kinderrechten zijn minimumeisen waaraan voldaan dient te worden in de omgang met kinderen.
Woensdag 01 Maart 2023
Thuiswerkers die werkzaamheden uitvoeren in en rondom het huishouden en/of ten behoeve van een gezin zoals: verzorgers, interieurverzorgers, chauffeurs, tuinlieden, etc. maken ook aanspraak op doorbetaald ouderschapsverlof.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 27 Februari 2023
Laten wij als volwassenen alles aan doen om de rechten van het kind voor alle kinderen te realiseren.
Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com