50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Missie

SIVIS is een organisatie met de beste klanten service en educatie, afgestemd op het sociaal economisch gebeuren, nationaal en internationaal, voor een dynamische ontwikkeling van land en volk

Visie

Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname, SIVIS, streeft als educatief- en kenniscentrum voor Suriname er naar educatie- en kennisverschaffing toegankelijk te maken voor alle Surinamers, in het bijzonder de werkende klasse

Kernwaardes

Samenwerking, Innovatie, Vastberaden, Integer en Service

Doel

De werkende mens in het algemeen, en leden van de Vakbeweging in het bijzonder, kennis en inzicht te verschaffen over de organisatie, de taak en de rol van de Vakbeweging in het sociaal-economisch gebeuren, zowel nationaal, regionaal en internationaal, waardoor zij gemotiveerd worden om individueel en kollektief een positieve bijdrage te leveren tot een dynamische ontwikkeling van Vakbeweging en Maatschappij.

Met de dagelijkse leiding va het Scholings Instituut is belast de Direkteur-Scholingsleider.

Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com