50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Tips


20221203 20221202 20221201 20221130 20221129 20221128 20221119 20221118 20221117 20221116 20221115 20221114 20221112 20221111 20221110 20221109 20221108 20221107


Zaterdag 03 December 2022
Ongewenst gedrag op de werkvloer dient tijdig te worden aangepakt door de werkgever, door duidelijke gedragsregels op te stellen en er actief op toe te zien dat het personeel deze naleeft.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 December 2022
Doe terstond aangifte bij de politie als jouw baas of een collega of een medewerker jou heeft aangerand of verkracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 02 December 2022
Als een pestkop dreigt om je te mishandelen omdat je niet reageert, vertel het dan direct aan iemand die kan ingrijpen.
Donderdag 01 December 2022
Doe terstond aangifte bij de politie als jouw baas of een collega of een medewerker jou heeft aangerand of verkracht.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 November 2022
Word je seksueel geïntimideerd? Denk niet dat het aan jezelf ligt of dat je preuts of kleinzielig bent en dat het vanzelf wel overgaat. Onderneem actie!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 30 November 2022
Het tonen van emoties als reactie op plagen leidt er in de meeste gevallen toe dat de pestkop je nog meer zal plagen.
Dinsdag 29 November 2022
Buig als slachtoffer niet voor de dader van seksuele intimidatie die vindt dat je 'kinderachtig' of 'preuts' doet.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 November 2022
Buig als slachtoffer niet voor zijn agressie als de dader van seksuele intimidatie jou verwijt dat je zijn carrière wil ruïneren met jouw aantijgingen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 28 November 2022
Het spreken op een zelfverzekerde toon laat zien dat je niet zult buigen voor plagerij.
Zaterdag 19 November 2022
Bij seksueel getinte aandacht bepaalt de ontvanger of de-- aandacht wel of niet gewënst is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 November 2022
Beoordeel uw werknemers op kennis, inzet, werkhouding, vaardigheden en functioneren, maar niet op hun uiterlijk of op het wel of niet ingaan op uw avances.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 18 November 2022
Ontdek je talenten!
Donderdag 17 November 2022
Zet de dader van seksueel molest direct op zijn plaats, want de intimiteiten ontwikkelen zich meestal van een te verdragen naar een onhoudbare situatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 November 2022
Bij seksuele intimidatie gaat het om de dader die een persoonlijke grens van een collega of medewerker heeft overschreden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 16 November 2022
Neem de tijd om naar andere voorbeeldige jongeren te luisteren.
Dinsdag 15 November 2022
Seksuele intimidatie wordt als zodanig benoemd, zodra een persoon zich seksueel geïntimideerd voelt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 November 2022
Discriminatie op de werkvloer uit zich in bijvoorbeeld denigrerende of generaliserende opmerkingen, uitsluiten, intimideren, maar ook in zaken als ongelijke behandeling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 14 November 2022
Op straat hangen kan je toekomst in gevaar brengen.
Zaterdag 12 November 2022
Agressie en geweld, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie, zijn ongewenst gedrag op de werkvloer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 11 November 2022
Doe actief mee tijdens de lessen.
Vrijdag 11 November 2022
Vormen van overdadig contact zoeken via mobiele telefoon, WhatsApp, sms, chat of overige social media, kunnen door jouw collega ervaren worden als seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 10 November 2022
Een arm om de schouder, beetpakken, knijpen, zoenen, brasa geven of in jouw collega 'comfortzone' komen, kan ervaren worden als seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 09 November 2022
Let goed op bij het oversteken!
Woensdag 09 November 2022
Iedereen bepaalt zelf waar de grens ligt tussen gewenst en ongewenst gedrag. Geef ondubbelzinnig aan waar jouw grens ligt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 08 November 2022
Wat voor de één onschuldig is, kan voor de ander als vervelend, ongewenst, of intimiderend worden ervaren. Het is belangrijk dat de perceptie van het slachtoffer serieus wordt genomen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 07 November 2022
Help je omgeving schoon te houden, zo voorkom je dat het onder water loopt door verstopte afvoersystemen.
Maandag 07 November 2022
Seksuele intimidatie kan opzettelijk plaatsvinden, maar ook onbedoeld. Dit maakt het soms een lastig te herkennen probleem. Het gaat hierbij namelijk niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 29 Oktober 2022
De werknemer die meent slachtoffer te zijn van geweld of seksuele intimidatie, heeft het recht een klacht in te dienen bij de werkgever of de Arbeidsinspectie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 28 Oktober 2022
Leer waardering op te brengen voor hetgeen je hebt.
Vrijdag 28 Oktober 2022
De werknemer heeft het recht zich terug te trekken uit werkomstandigheden of deze te weigeren als hij of zij het redelijk vermoeden heeft dat hij of zij slachtoffer zal worden van geweld of seksuele intimidatie.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 27 Oktober 2022
Het is de werknemer verboden een collega met geweld te bejegenen of seksueel te intimideren.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 26 Oktober 2022
Breng jouw kind normen en waarden bij, want deze bepalen hoe wij met elkaar omgaan.
Woensdag 26 Oktober 2022
De werkgever is verplicht disciplinaire maatregelen te treffen tegen werknemers op elk niveau in het bedrijf die zich opzettelijk schuldig maken aan geweld of seksuele intimidatie op de werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 25 Oktober 2022
Pesten en seksuele intimidatie op de werkplek zijn verboden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 24 Oktober 2022
Pas communicatie toe in moeilijke situaties, voor begrip en een luisterend oor
Maandag 24 Oktober 2022
Het is verboden geweld te gebruiken tegen collega's of medewerkers die onder uw toezicht werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 08 Oktober 2022
Werklokalen moeten goed verlicht zijn. Dit is noodzakelijk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 07 Oktober 2022
De beste anticonceptie in de wereld is educatie.
Vrijdag 07 Oktober 2022
De werkgever mag de dienstbetrekking met zijn werkneemster niet beëindigen of opzeggen gedurende haar zwangerschap of direct na • 4 haar bevalling.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 06 Oktober 2022
Een werknemer mag zijn verlofdagen niet verkopen aan de werkgever, maar ook de werkgever mag niet ingaan op dit aanbod.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 05 Oktober 2022
Als je geld kiest boven liefde zal je altijd arm zijn.
Woensdag 05 Oktober 2022
Als u eenmaal heeft getekend voor akkoord van uw ontslag, zal het ontslag niet meer kunnen worden teruggedraaid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 04 Oktober 2022
Ga pas akkoord met een ontslagregeling als u zich daarover goed heeft laten informeren en adviseren
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 03 Oktober 2022
Kies voor vrienden die je motiveren en stimuleren.
Maandag 03 Oktober 2022
Stem niet zomaar in met een ontslagregeling. Vraag de werkgever voor wat ruimte om het voorstel door te nemen totdat u hierover juridisch advies heeft ingewonnen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 01 Oktober 2022
Het arbeidsreglement in een bedrijf mag niet in strijd zijn met de Surinaamse Arbeidswetgeving.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 30 September 2022
De enige persoon die jou kan stoppen, ben jijzelf!
Vrijdag 30 September 2022
De werkgever dient beschermingsmiddelen gratis aan zijn werknemer te verstrekken die op zijn beurt verplicht is om die te gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 29 September 2022
De werkgever is verplicht te zorgen voor beschermingsmiddelen voor zijn werknemer.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 28 September 2022
Als uw werkgever met uw instemming tot een ontslagregeling wenst te komen, laat hem dan schriftelijk een voorstel uitwerken alvorens voor akkoord te tekenen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 28 September 2022
Je hoeft niet perfect te zijn, maar wees wel altijd jezelf.
Dinsdag 27 September 2022
De werkgever moet de werknemers zich laten uitspreken over het reglement, alvorens hij het reglement op hen toepast.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 26 September 2022
Hoe vuil je verleden ook is, je toekomst is nog steeds vlekkeloos.
Maandag 26 September 2022
Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals gehoorbescherming, handschoenen, stofmaskers, veiligheidsschoenen en helmen, beschermen u tegen veiligheid- en gezondheidsrisico's.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 24 September 2022
Werk je in de zon? Probeer je werkplanning dusdanig aan te passen dat je de volle zon boven ouw hoofd zoveel mogelijk vermijdt
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 23 September 2022
Vuile handen zijn een teken van eerlijk verdiend geld.
Vrijdag 23 September 2022
Draag een pet of helm die ook je nek bedekt als je in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 22 September 2022
Een te lange blootstelling aan direct zonlicht op uw blote huid kan schadelijk zijn.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 21 September 2022
Wees niet bang om te falen, wees bang voor het niet proberen.
Woensdag 21 September 2022
Las extra pauzes in als u in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 20 September 2022
Drink veel water als u in de zon werkt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 19 September 2022
Je bent nooit te oud om andere doelen te stellen of om te dromen over nieuwe dingen.
Maandag 19 September 2022
Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 17 September 2022
Overleg regelmatig samen met je collega's en leidinggevende over hoe veilig te werken en bedenk een oplossing.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 16 September 2022
Positieve acties vloeien voort uit positieve gedachten, dus blijf altijd positief
Vrijdag 16 September 2022
Persoonlijke beschermingsmiddelen dien je op de juiste wijze te gebruiken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 15 September 2022
Werk mee aan de voorlichting die je werkgever geeft over veilig werken en gezond werken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 14 September 2022
Als je iets wilt hebben dat je nooit had, dan moet je doen wat je nooit eerder had gedaan.
Woensdag 14 September 2022
Veiligheids- en gezondheidsrisico's dienen bij de bron te worden aangepakt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 13 September 2022
De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 12 September 2022
Heb altijd geloof in jezelf
Maandag 12 September 2022
Buitenwerkers in bijvoorbeeld de bouw lopen gezondheidsrisico op door kiregelmatige blootstelling aan V-straling. Bescherm uw huid tegen Ir direct zonlicht!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 10 September 2022
Organiseer de werkuren en pauzes zodanig dat buitenwerkers zo min mogelijk in de zon werken op de momenten waarop de zon het krachtigst is.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 September 2022
De zonkracht neemt toe naarmate de zon hoger aan de hemel staat, dus bouwvakkers en buitenwerkers, het is beter om vroeg in de ochtend de werkzaamheden aan te vangen in plaats van 10 uur of 11 uur v.m. Werk slim!
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 09 September 2022
Je dromen hebben geen vervaldatum dus blijf ze najagen.
Donderdag 08 September 2022
Zonverbrandingen en overmatige zonblootstelling kunnen op langere termijn leiden tot huidkanker.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 September 2022
Schadelijke effecten van de zon kunnen we grotendeels beperken door werktijden van buitenwerkers aan te passen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 07 September 2022
Stop niet wanneer je moe bent, stop wanneer je klaar bent.
Dinsdag 06 September 2022
Direct invallend zonlicht in kantoren is af te raden. Deels omdat het zonlicht enerzijds te veel warmteontwikkeling veroorzaakt en anderzijds omdat grote hoeveelheid licht kan leiden tot verblinding en dus een gestoorde waarneming op beeldschermen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 September 2022
Werken in de zon zonder hoofdbescherming kan leiden tot een zonnesteek.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 05 September 2022
De beste tijd voor een nieuw begin is nu!
Zaterdag 27 Augustus 2022
Ervaar je hoge werkdruk? Trek zo gauw mogelijk aan de bel voordat gezondheidsklachten zich aandienen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 26 Augustus 2022
Blijf onder alle omstandigheden gemotiveerd om keihard te studeren!
Vrijdag 26 Augustus 2022
Werk je onder hoge werkdruk? Laat je niet afschepen door jouw werkgever met 'het heeft mijn aandacht'. Spreek concreet af hoe de werkdruk te verminderen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 25 Augustus 2022
Voel je dat de werkdruk toeneemt? Vraag om een gesprek met jouw leidinggevende. Stel dat niet uit tot een volgend functioneringsgesprek. De kans is dan groot dat de problemen zich opstapelen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 24 Augustus 2022
Elke nieuwe dag biedt een nieuwe kans om je leven te verbeteren
Woensdag 24 Augustus 2022
Geef je mening over de werkdruk binnen jouw bedrijf en wat er volgens jou aan gedaan kan worden.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 23 Augustus 2022
Wanneer een werknemer langdurig te maken krijgt met hoge werkdruk, ervaart hij niet alleen een hoge mate van stress, maar hij kan ook gedemotiveerd raken om de opgedragen taken uit te voeren. Voorkom dat uw werknemer in zo'n situatie terecht komt.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 22 Augustus 2022
Wacht niet op de juiste gelegenheid, creeer het zelf!!
Maandag 22 Augustus 2022
Een te hoge werkdruk kan leiden tot werkstress en kan negatieve gevolgen hebben voor je gezondheid. Maak het bespreekbaar met uw werkgever.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 13 Augustus 2022
Door de verhoogde belastingvrije som van SRD 4.000 per maand, wordt vanaf 1 januari 2022 over een brutoloon tot maximaal SRD 4.100 per maand geen loonbelasting meer betaald.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Vrijdag 12 Augustus 2022
Wees een loyale vriend.
Vrijdag 12 Augustus 2022
Personen die beroepsopleidingen, algemeen vormende opleidingen na het lager onderwijs of hogere opleidingen hebben genoten verdienen een salaris dat boven het vastgestelde minimumloon zou moeten liggen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Donderdag 11 Augustus 2022
Het minimumloon is bedoeld voor werkers zonder enige specifieke opleiding.Het loon van personen met schoolpapieren zal in elk geval boven het vastgestelde minimumloon liggen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Woensdag 10 Augustus 2022
Vrienden zullen gaan en komen, maar je diploma staat vast.
Woensdag 10 Augustus 2022
De werkgever is verplicht om de ingehouden premie voor de pensioenregeling van zijn werknemer tijdig af te dragen aan het Algemeen Pensioenfonds.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Dinsdag 09 Augustus 2022
De werkgever is verplicht om met de werknemer afspraken te maken over de inhouding van het werknemersaandeel van de premie op het loon t.b.v. zijn pensioenregeling. De werkgever is verplicht hem het bewijs van inhouding te verstrekken.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Maandag 08 Augustus 2022
Kies voor vrienden die door dik en dun met je door het leven gaan.
Maandag 08 Augustus 2022
Iedere werkgever is verplicht om voor zijn werknemers een pensioenregeling te treffen die tenminste rechten toekent, zoals die zijn vastgelegd in de Wet Algemeen Pensioen.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Zaterdag 30 Juli 2022
De vakantie- of verlofdagen worden telkenmale genoten na afloop van een kalenderjaar. Bijvoorbeeld: uw verlofdagen die u in 2022 heeft opgebouwd, mag u pas opnemen in het jaar 2023.
De Arbeidstip, een uitgave van het ministerie van AWJ.Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com