50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Aktiviteiten van SIVIS

Start Shop Steward trainingen in April/Mei 2022:

Het Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (S.I.V.I.S.) biedt de mogelijkheid aan vakbonden om hun shopstewards middels een speciale shopstewardstraining de nodige tools aan te reiken.

OCHTENDTRAINING:
Duur: 3(drie) dagen
Tijd: 08.00u. - 14.00u.
Datum: woe. 27, do. 28 en vrij. 29 april 2022
Plaats: SIVIS Educatief Centrum, Arabistraat no. 7 te Geyersvlijt
Kosten: Srd. 600,00 p/p. (incl. drank)
Registratie: uiterlijk 22 april 2022

Mocht u de ochtendtraining vanwege werkzaamheden of anders niet kunnen volgen, geen probleem, wij hebben de training ook voor de avond gepland.

AVONDTRAINING:
Duur: 3(drie) dagen
Tijd: 16.00u. - 21.00u.
Datum: woe. 04, do. 05 en vrij. 06 mei 2022
Plaats: SIVIS Educatief Centrum, Arabistraat no. 7 te Geyersvlijt
Kosten: Srd. 600,00 p/p. (incl. drank)
Registratie: uiterlijk 02 mei 2022
Voor meer info en registratie kunt u ons gerust bellen op 450052/ 459336 of mailen naar sivis2013@gmail.com

Trainingen

Trainingen

 

 

Start SIVIS Reguliere Opleidingen in februari 2022:

Hierbij delen wij U mede dat wij van start zullen gaan met de volgende opleidingen t.w.:

 • 88ste Basisopleiding van 07 februari t/m 13 juni 2022
 • 59ste Middenkaderopleiding van 08 februari t/m 31 mei 2022 en
 • 31ste Hogerkaderopleiding van 09 februari t/m 03 juni 2022

Voor meer informatie kunt u contact maken op de telefoonnummers: 450052/ 459336/ 459332

Inschrijfformulier

Trainingen

 

 

Vaste Opleidingen:

1. Basisopleiding

Doel: De Vakbondsman/-vrouw een zodanige elementaire training te geven, waardoor hij/zij zich dienstbaar kan maken voor de Vakbeweging en de gemeenschap.
Duur: Vier maanden, 1 keer per week en wel des dinsdags van 07.00 uur - 13.00 uur.
Tot deze kursus worden toegelaten: leden van de Bonden die al dan niet aangesloten zijn bij een Vakcentrale.
De vakken die gedoceerd worden op deze opleiding zijn:

 • Basisbegrippen v/d Arbeidswetgeving
 • Communicatie/Leiderschap
 • Koöperatiewezen
 • Struktuur van de Vakbond
 • Staatsinrichting

Gevolgd door: workshop, diskussie en probleemstelling.
Inschrijving geschiedt via de Vakcentrales.

 

2. Middenkaderopleiding

Doel: Verdere uitdieping van de kennis verworven op de Basisopleiding zodat kan worden verwacht dat de Vakbondsman/-vrouw zich later kan specialiseren.
Duur: Zes maanden, 1 keer per week en wel des donderdags van 08.00 uur - 13.00 uur.
Om op deze kursus te worden toegelaten moet men in het bezit zijn van het certificaat van de Basisopleiding.
Vakkenpakket:

 • Economie
 • Beroepsveiligheid, Gezondheid & Milieu
 • Arbeidswetgeving & Personeelswet
 • Organisatie & Management
 • Internationale- en Regionale Vakbonds-strukturen

 

3. Hogerkaderopleiding

Doel: Afronding van de algemene vorming in het Vakbondswezen.
Duur : Zes maanden, 1 keer per week en wel des vrijdags van 07.30 uur - 14.00 uur.
Voor toelating tot deze kursus is evreist het certificaat van het Middenkader.
Vakkenpakket:

 • Arbeidsverhoudingen
 • Organisatie & Management
 • Economie
 • Arbeidswetgeving & Personeels-verordening.

 

 

 

Andere opleidingen

Naast de vaste opleidingen van de SIVIS, organiseert zij een reeks van andere korte opleidingen zoals:

  • Shopstewardtraining
  • Training in Koöperatiewezen
  • Instrukteurstraining
  • Seminars/Konferenties over diverse onderwerpen
  • Seminars in de distrikten met het doel de arbeiders ter plaatse zo goed mogelijk te vormen en scholen.
  • Administratie en bestuur van Vakorganisaties
  • Beroepsveiligheid, Gezondheid en Milieu
  • Assistentie bij het opzetten en lkeiden / leiden van seminars en konferenties t.b.v. andere organisaties
  • Diskussie-avonden met als thema actuele onderwerpen(vraagstukken).

Contact ons

Adres: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Telefoon: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
E-mail: sivis2013@gmail.com