50 jaar Vakbonds educatie in Suriname

Meest gestelde vragen

1. Wanneer is het SIVIS opgericht?
21 mei 1969

2. Waar is het SIVIS gevestigd?
Arabistraat no7 te Geyersvlijt, hoek Bonistraat

3. Welke trainingen/opleidingen worden er verzorgd?
Het SIVIS verzorgt drie (3) vaste vakbondsgerichte opleidingen (basis -, middenkader - en hogerkader opleiding). Ook worden er diverse opleidingen en trainingen verzorgd zoals; instrukteurs opleiding, klantvriendelijkheid, shopstewardstraining, HRM opleiding en nog veel meer. Het SIVIS verzorgt ook trainingen op maat.

4. Zijn de opleidingen erkend?
Binnen de Vakbeweging en de I.L.O zijn de trainingen wel erkend, maar voor het MINOV is dat (nog) niet het geval

5. Welke vooropleiding moet je hebben om te kunnen deelnemen?
De I.L.O stelt dat de trainingen voor een ieder die arbeid verricht toegangklijk moet zijn, echter moet je kunnen lezen en schrijven.

6. Mag ik direct deelnemen aan de Hogerkader opleiding als ik een Universitaire opleiding heb genoten?
Nee, U zou de cyclus moeten doorlopen nl. eerst de basisopleiding, vervolgens de middenkaderopleiding en uiteindelijk de hogerkaderopleiding.

7. Mag ik mij inschrijven op de opleiding als ik geen lid ben van een vakbond?
U mag U wel inschrijven, echter gaat onze voorkeur uit naar mensen die lid zijn van een vakbond.

8. Hoeveel cursisten levert het SIVIS per jaar af?
Het SIVIS levert gemiddeld 150-200 cursisten af.

9. Hoe groot is de deelname van vrouwen op de opleidingen?
De deelname van vrouwen is +/- 40% maar het aantal verschilt van groep tot groep.

10. Wat zijn de hoogte punten van het SIVIS?
De ingebruikname van van ons huidig centrum kan als belangrijke hoogtepunt gekenmerkt worden

11. Heeft het SIVIS diepte punten gekend? Welke zijn deze?
In het jaar 1980 was er een tijdelijke stilstand van haar aktiviteiten en de noodzakelijke verhuizing van haar oorspronkelijk pand naar het SAO centrum voor jarenlang onderdak enkele jaren daarna.

12. Wat is de betekenis van het SIVIS logo?
Groen staat voor de groei en bloei van de maatschappij
Wit staat voor de arbeidsrust en vrede binnen de bedrijven.
Rood staat voor het bloed dat gevloeid is tijdens de arbeidsstrijd.

Contact us

Address: Arabistraat 7 - Geyersvlijt - Suriname
Phone: +597 450052 / +597 459336 / +597 459332
Fax: +597 452992
Email: sivis2013@gmail.com